(19, Apr, 2018)
יום חמישי פרשת אחרי מות-קדושים (בחו"ל תזריע-מצורע), ד' אייר ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פרשת ויחי

עשרה בטבת והגאולה


מה באמת קרה ב'עשרה בטבת', והקשר לפרשת 'ויחי'מאת: מערכת חב"ד AM    
2013-12-09 06:40:00
שני אירועים חשובים חלים השבוע. מסיימים את חומש בראשית בפרשת 'ויחי', ומציינים את צום עשרה בטבת.
שם הפרשה 'ויחי יעקב', מבטא את חייו הנצחיים של יעקב כאשר בניו הולכים בדרכיו. כפי שאומרים חז״ל על המילים ״יעקב אבינו לא מת״ - ״מה זרעו בחיים אף הוא בחיים״, כשבני ישראל מקיימים את התורה יעקב ממשיך לחיות חיים נצחיים. על דרך זה מסופר בפרשה על ברכת יעקב לי״ב השבטים, שבזה הוא נתן להם כח להמשיך בדרכו עד סוף כל הדורות.
כל דבר הוא בהשגחה פרטית. אם פרשת 'ויחי' ועשרה בטבת נפגשים, זה אומר שיש קשר ביניהם. מה יכול להיות הקשר בין יעקב אבינו והברכות, ליום עצוב כמו עשרה בטבת?

עשרה בטבת - יום תשובה

ארבעה צומות קבעו חז"ל כזכר לחורבן הבית. בעשרה בטבת החל המצור, ובי״ז תמוז נבקעו החומות, בט' באב נחרב הבית, ובג' תשרי נרצח גדליה. מבין 4 הצומות, עשרה בטבת הינו הכי חמור, עד כדי כך שאילו היה חל בשבת היו צמים בו. וזאת כיוון שביום זה התחילו אירועי החורבן, התחלה, שכוללת בתוכה את כל מה שקרה אחר כך.
וכעת נוכל להבין איך יום עצוב כל-כך, קשר בעצם לגאולה השלימה;
בכל צום, אומר הרבי שליט"א מליובאוויץ' מלך המשיח, יש צד חיובי וצד שלילי. מחד קרה לעם ישראל ביום זה מאורע מעציב, אך מאידך יש לצום משמעות חיובית, הוא מעורר לתשובה ולחשבון נפש, ועל ידי התשובה באה הגאולה שאז בית המקדש נבנה מחדש, וממילא הרע שבצום - החורבן מתבטל, ונשאר רק הטוב - התשובה, הצום נהפך לששון ושמחה.
התבוננות קלה באירועי עשרה בטבת, תוכיח לנו שביום זה לא היה חורבן, נבוכדנצאר, חנה אמנם מול ירושלים, אך לא נגע בה לרעה. מטרתו האמיתית של מאורע זה היתה, לעורר את בני ישראל לתשובה. כלומר, בעשרה בטבת קיים רק הצד הטוב - תשובה, ולא הצד הרע - חורבן.
כיון שעשרה בטבת הוא תחילת הצומות, אנו מקבלים בו כח מיוחד - יותר מבאחרים - לשוב בתשובה ולהוסיף בלימוד התורה וקיום המצוות.

עשרה בטבת - תחילת בנין בית המקדש השלישי

ואם לא די בכך, ממשיך הרבי שליט״א מלך המשיח ומוכיח כי בנוסף להיותו יום תשובה, עשרה בטבת הוא גם ... יום גאולה!
הברזל היה סמל החורבן. גם אדום שהחריבו את בית המקדש נמשלו לברזל. כשה' מראה ליחזקאל בנבואה את המצור של עשרה בטבת, הוא אומר לו: ״קח לך מחבת ברזל ונתת אותה חומת ברזל בינך ובין העיר . . והיתה במצור״. הברזל הוא סימן למצור ולחורבן העתידים לבוא על המקדש. זהו הפירוש הפשוט לפסוק. לכן בבנית בית המקדש לא השתמשו בברזל.
אולם הברזל מסמל גם חוזק ותוקף ומשום כך בית המקדש השלישי שיהי' חזק נצחי ותקיף כמו ברזל, ייבנה מברזל! כי לעתיד לבוא הברזל לא ישמש עוד לחורבן רק לחזק את בית המקדש.
לכן בנבואה ליחזקאל רמז ה' דוקא על ברזל, להסביר לנו את מטרת החורבן - לאחריו ייבנה בית שלישי גדול ונצחי.
דבר נוסף: משיח נולד בתשעה באב, כשנספור שבעה חדשים אחורה, נגיע לעשרה בטבת בו התחיל עיבורו של משיח (מינימום זמן עיבור יכול להימשך שבעה חדשים בלבד במקום תשעה כרגיל).
אם כן, עשרה בטבת? מבטא תחילתה של בניית בית המקדש השלישי. ולכן לא נרגיש כל כך את החורבן, כשנציין את 10 בטבת, אלא את תחלת בניית בית המקדש השלישי.

להיות ברזל

וכמו תמיד, הרבי שליט״א מלך המשיח מראה את הקשר לכל אחד ואחת מאתנו. עלינו להיות חזקים כברזל - בקיום התורה והמצוות. גם כשקשה, גם אז עלינו להיות חזקים כמו ברזל בלי להתפעל מהמניעות. וזו עוד הוכחה כמה בני ישראל אמיתיים ונצחיים, כפי שיתגלה בגאולה השלימה והנצחית תיכף ומיד.

בפרשת השבוע לא מתפעלים מהגלות

ומכאן לקשר לפרשת השבוע 'ויחי יעקב'. פרשתנו מהווה, את סיומה של תקופת האבות, ומתחילה התקופה הקשה של בני ישראל במצריים בגלות והשיעבוד. בטרם התחילה הגלות, מברך יעקב אבינו את בניו ונותן להם 'כח ברזל' לתקופת הגלות עד ביאת משיח ללכת בדרכיו ולגלות ש'יעקב אבינו לא מת', ולראות שכל הגלות היא התחלת וחלק מהגאולה, כמו זרע ששותלים ומכסים כדי שיצמח ממנו עץ גדול ויפה.
גם בחורבן שהתחיל בעשרה בטבת, גם בגלות במצריים, בכל מצב יהודים עומדים חזקים כמו ברזל, וזוכים לבנין בית המקדש השלישי מברזל.
ובזכות החוזק והתוקף בשמירת התורה והמצוות, תבוא כבר הגאולה השלימה בפועל ממש, כשמשיח צדקנו - הרבי שליט"א מליובאוויץ' - בראשנו.

(לקוח מ-"דבר מלכות - לנוער" בהוצאת תנועת הנוער צבאות ה' בארה"ק)
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • *ירושלים
 • *תל - אביב
 • *חיפה
 • *ניו יורק
 • *מונטריאול
 • *לונדון
 • כניסה
 • 6:30 PM
 • 6:51 PM
 • 6:52 PM
 • 7:21 PM
 • 7:27 PM
 • 7:45 PM
 • יציאה
 • 7:54 PM
 • 7:55 PM
 • 7:56 PM
 • 8:28 PM
 • 8:39 PM
 • 9:04 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,