(19, Apr, 2018)
יום חמישי פרשת אחרי מות-קדושים (בחו"ל תזריע-מצורע), ד' אייר ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

סיפורים

"ברכת הרבי שינתה את התמונה"
מאת: מערכת חב"ד AM    
2013-12-12 00:00:00

גלגלי המטוס נפרדו מהקרקע.בעוד שניות מעטות והמטוס היה במרומים, הטייס כיון את חרטומו של המטוס לעבר היעד- ישראל, לשמחת הנוסעים כולם, שחזרו לעיסוקיהם, אם בפטפוטי סרק עם חבריהם לטיסה, או בתנומה קלה תוך כדי ספירת השעות שנותרו עד לשיבה הביתה.
 
באחד המושבים הקדמיים שבמטוס ישב אברהם ובנו יעקב. הללו היו מנותקים מן האווירה הכללית, חולמים, מהורהרים משהו.
 
רק חודש קודם לכן עשו הם את דרכם מהארץ לחו"ל, כמה התרגשו אז... זוהי טיסתם הראשונה של האב ובנו, מאז ומתמיד היה אברהם מכריז באזני חבריו – שהיו נוסעים מדי שנה לטיולים בחו"ל ומספרים בגאווה על טיוליהם – אלו – הן את ארץ ישראל על נופיה המקסימים איני מכיר עדיין על בורייה, ומה לי כי אעזוב הכל מאחורי ואסע לארצות נכר?
 
אולם הפעם כשהחליט בכל זאת לחרוב ממנהגו ולנסוע לארה"ב לא היה זה טיול גרידא, הייתה זו נסיעה מיוחדת , נסיעה לעולם אחר, נסיעה אל הרבי מלך המשיח שליט"א.
 
ומעשה שהיה כך היה:
 
יום אחד, שעה שהיה אברהם מהלך לו לצורכי עבודתו ברחובה הראשי של עיר מגוריו – רמלה, פנה אליו יהודי שזקן ארוך ולבן עיטר את פניו, ושאלו: יהודי יקר! הנחת תפילין היום?
 
אברהם נעצר והביט בשואל, מה מעשיו של זקן זה ששאלני האם הנחתי היום תפילין? הרהר לעצמו, וכי אין לו דבר אחר מה לעשות, אלא לכתת רגליו ברחובות קריה ולחפש יהודים שטרם הניחו תפילין? תמה האיש. בוודאי צדיק נסתר הוא – קבע אברהם לעצמו – הדרת פניו מראה שמשכמו ומעלה הנהו, אברהם פנה אליו ואמר:
 
אמנם תפילין טרם הנחתי היום, אולם לבל יחשדני כבודו באפיקורסות מוחלטת שכן מחבב אני את שומרי הדת והמסורת עד למאוד, הורי וזקני היו רבנים גדולים בעיירות מגוריהם, אך מפני צוק העיתים התדרדרתי מעט, וכיום איני שומר על כל המצוות. אך בליבי, הכריז נרגשות, יהודי חרדי אני – סיים את דבריו מתנשף כלאחר ריצת אמוק.
 
הוא התרגש מאוד מפגישתו זו של הזקן המעוררת בו רגשות ומעלה בו זכרונות נעורים. חיוכו של הזקן המהנהן בראשו כאומר – ידעתי בני גם ידעתי, אך בא נשכח את העבר, הנח תפילין – הרגיעוהו. בלי אומר ודברים הפשיל את שרוולו ונתן לזקן לכרוך על זרועו את התפילין.
 
הוא הרגיש כמין שיכרון חושים כשהוא עומד מעוטר בתפילין ברחוב השוקק חיים. אברהם נותק מהנעשה סביבו, שקוע היה בתפילתו, בדמיונו נראה לו אביו – הרכון על עמוד הסטנדר הישן שבבית, לומד מתוך הספר הגדול העתיק, בניגון חסידי עליז – מביט בו מחייך ואומר: יפה בני , יפה!- - -
הוא היה יכול לעמוד כך זמן רב אלא שהזקן החביב, מיהר לדרכו המיוחדת, לעזור לעוד כמה יהודים ולזכותם במצוות. כשהוא מוחה דמעה מעיניו פשט אברהם את התפילין, הודה לזקן ופנה לדרכו.
 
הנהגתו המופלאה של הזקן, הכניסה הרהורים חדשים בליבו של אברהם. מדוע טורח לו הזקן הלזה כל-כך – תמה- מיהו המכוון את דרכו? חייב אני לפגוש את הזקן בשנית, לברר עמו, מדוע עושה הוא את מעשיו אלו. אך דא עקא, בדיוק כשהחליט לחפשו לא מצאו, עקבותיו של הזקן כאילו נעלמו באדמה. יום אחד – היה זה עב שבת – ראה אברהם מרחוד את הזקן. את הדרך אליו עשה בכמעט ריצה, משהו פנימי משכו לזקן הזה...
מדוע נוהג אתה בדרכך זו? – שאל כמעט בצעקה – מה משנה הדבר עבורך אם יהודי כמוני יניח תפילין אם לאו? – הקשה . הוא שמע בצימאון הולך וגובר את דברי תשובתו של הזקן:    
 
שליחו של הרבי שליט"א מליובאוויטש הנני והוא זה שציווה וביקש שאלך – אני ורבים כמוני – לזכות יהודים בעוד מצווה ובכך לקרב את הגאולה. בכל מקום בו תניח את ידך על המפה – המשיך הזקן החביב – ישנה נקודת אור חב"דית המאירה במגדלור את הסביבה. גם פה בעירנו יש לך כתובת – אמר כשהוא תוחב לידו של אברהם כרטיס ביקור.
 
הזקן פנה ונלך לדרכו כשהוא מאחל לאברהם – "שבת שלום". אברהם המשיך להלך ברחוב מהרהר עדיין לעצמו: מה זה חב"ד? רבי? משיח? מה עושים הוראותיו של הרבי לחסידיו? האם לחסידים אין חיים פרטיים?!
 
דברים רבים נוספים הטרידו אותו, ולא בכדי. הוא היה, כהגדרתו, "בפרשת דרכים", נכווה מדרך מסויימת וחיפש מוצא, סיפוק רוחני. הייתכן, בימינו אנו אנשים מקדישים את חייהם לעזרה לזולתם, ורק לעזרה ללא מטרת רווח כלל? האמנם?! – חשב אברהם.
 
ההחלטה גמלה בליבו. עלי להכיר את אותם חסידים, עלי להבין מהו המושך אותם וממריץ אותם – סקרן היה אברהם מטבעו והנהגתם המופלאה של חסידי חב"ד כפי שראם בזקן, גירו את יצר סקרנותו. אני הולך על זה. אמר לעצמו, זה נראה לי אידיאלי מאוד.
 
אשתו השלימה עם החלטתו זו, ראו ראתה כי רוחו אינה עמו וכל זמן שלא יברר את המעיק על ליבו לא ירגע. אט-אט התקרב אברהם לחסידות חב"ד, עד שנהיה ל’חסיד מהשורה’. ברבות הימים גמלה ההחלטה בליבו: עלי לנסוע ולראות את הרבי. אם חסידיו כה מופלאים, הרבי מלך המשיח על אחת כמה וכמה – אמר לעצמו שוב ושוב. בתחילה היה זה חלום בלבד, אך ככל שחשב עליו, הפך החלום למציאות ולכבוד י’ שבט – יום קבלת נשיאותו של הרבי מלך המשיח – כבר המריאו הוא ובנו לארה"ב, לחצרו של הרבי שליט"א מליובאוויוטש.
 
כמה התרגשו למראה שדה-התעופה ולמראה הדיילים הרצים ושבים, כעל סיכות ישבו במקומותיהם מחכים בקוצר רוח להמראה. הדרך עצמה הייתה עבורם חוויה בל תשכח, ועד מהרה הגיעו בשלום למחוז חפצם. "770" 770 - מרכז חסידי חב"ד העולמי. 770 - מרכז פעילות חובקת עולם. 770- אבן שואבת לכל נשמת יהודי באשר הוא. 770.  וכמובן- מקום בו נמצא הרבי שליט"א מלך המשיח: 770 .
 
יום מלא חוויות וארועים עבר על השניים, התפילות ההמוניות והפשטות הטבעית הנסוכה על פני כולם השרו באברהם אוירה של יום טוב. אך יותר מכל התפעל מפשטותו של הרבי שליט"א, פשטות הליכותיו והנהגותיו, לא היו בפיו מילים...
 
יעקב – בנו – היה נרגש פחות. אמנם ליבו זע מעט בראותו את הרבי מלך המשיח, שהאיר לו את פניו ואף נתן לו מטבע להכניסה לקופת הצדקה, שהיתה קבועה שם על הקיר – אך יותר מכך משכו את עיניו המכוניות הגדולות שהיו נוסעות הלוך ושוב ומהכבישים הגדולים והרחבים. גם בפיו לא היו מילים...
 
למחרת כשקם יעקב הקטן משנתו חש כאבים חזקים בראשו. כשסיפר על כך לאביו הרגיעו אברהם באמרו: כנראה שהטיסה והדרך הארוכה השפיעו עליך מעט, המשך לישון מעט והכאב יחלוף. מן התיק – שסידרה אשתו בלא להחסיר דבר – הוציא אברהם גלולה נגד כאבי ראש, נתן אותה ליעקב ופנה לתפילת שחרית עם הרבי שליט"א מלך המשיח.
 
כבר חודשיים תמימים שהוא מניח תפילין יום יום בהתרגשות רבה, ועתה נרגש היה שבעתיים בתפילתו עם הרבי, הייתה בו הרגשה אותה לא היה יכול להסביר לאיש, הרגשה חמימה וטובה, כבן החוזר לבית הוריו...
 
כשסיים אתתפילתו בשעות הצהרים המאוחרות, חזר הביתה כשהוא משחזר לעצמו כל רגע בו ראה את הרבי מלך המשיח ואת תפילתו. בשמחה בלתי רגילה פתח את הדלת – כשליבו מתרונן על כך שעוד מעט קט יזכה לראות את הרבי שליט"א בשנית כשיכנס הרבי לתפילת המנחה – ופנה אל בנו באומרו :יעקב , קום! עוד מעט יכנס הרבי לתפילה. אי – התנגן קולו – אינך יודע מה הפסדת ה...
 
קולו נבלע בקרבו.
 
יעקב היה שרוע על המיטה, ראשו נוטה לצדדים, גון פניו כסיד והוא נושם בקושי...
 
בחדר ההמתנה, כשראשו בין ברכיו, ניסה אברהם לערוך סדר במחשבותיו. מאז מצא את בנו במצבו הקשה, עברו שעתיים בלבד. אך בעיניו של אברהם נדמה היה כי עברו מספר שנים... תחילה איבד את עשתונותיו, אך עד מהרה הבין שיש להזמין אמבולנס בכדי להציל את בנו. השכנים ששמעו במה המדובר הזעיקו את הרופא מיידית והוא קבע שיש לקחת את יעקב לבדיקות בבית- הרפואה.
 
הבעת פני הרופאים לאחר הבדיקה השטחית הראשונה לא הייתה מעודדת ביותר. במספר מילים הבהירו לאברהם הנבוך והמבולבל כי יש חשש רציני לגידול סרטני ממאיר בראשו של בנו יעקב, אמנם – כך אמרו – איננו יודעים אל נכון שאכן זהו המצב לאשורו, ולשם קביעה מדוייקת וברורה עלינו לערוך ליעקב מספר בדיקות קשות, אך אל תשתעשע בתקוות שווא – הזהירו – המצב הוא חמור מאוד!
 
כעת יושב הוא בודד על הספסל מחכה ל’פסק דינם’ של הרופאים כשדמעות ניגרות על פניו. פני הרופאים לא הביעו תקווה, הם אישרו את קביעתם הראשונית, למגינת ליבו השבור של אברהם. בינתיים התייצב מצבו של יעקב והוא יכול היה לשוחח עם אביו בחופשיות. עקב כך – ולאחר שיחות דחופות שניהל אברהם עם משפחתו בארץ – הגיע למסקנה שעליו לקחת את יעקב לטיפול בארץ.
 
אברהם שהיה כבר לחסידו של הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח, הכניס "פתק" לרבי בו שפך את מר ליבו על כאבו הרב ועל סבלו של יעקב בנו, בציינו שאם ירצה השם נוסעים הם חזרה לארץ-הקודש, שם יעבור יעקב טיפולים. אמנם – הוסיף וכתב – הרופאים אינם נותנים סיכויים רבים לטיפולים אלו, אלא שאנו נעשה מה שבידינו וה’ השוכן במרומים יעשה את שלו – סיים את מכתבו כשדמעה חמה מתגלגלת מעיניו.
 
גם יעקב בנו כתב כמה מילים לרבי שליט"א מלך המשיח, בהם ביקש מהרבי לעזור לו לשוב לאיתנו ולהיות בריא. מיד באותו יום יצאה תשובתו של הרבי על מכתבם זה: "2 שקל חדש לצדקה בארץ הקודש אזכיר עה"צ" למכתב תשובתו צרף הרבי 2 שטרות של שקל חדש.
 
זכות נוספת עלתה בחלקם שעה שעשו את דרכם לשדה התעופה. החסיד שעזר להם בדרכם הציע להם להיכנס ל-770 ולקבל את ברכתו של הרבי מלך המשיח – כשהרבי יוצא לתפילת המנחה – לנסיעה טובה. מעודדים מברכתו של הרבי שליט"א "סעו לשלום ובשורות טובות", יצאו לדרכם לארץ הקודש...
 
המטוס הלך וקרב לחופי ישראל. אברהם התעורר מהרהוריו הנוגים, הביט ביעקב הקטן שנרדם לידו, ומלמל: אם הרבי הבטיח שיהיה טוב, בוודאי יהיה טוב. הרבי אינו אומר דברים שלא לצורך. מעודד ממחשבותיו אלו פתח אברהם את ספר התהילים והודה לבורא עולם על שהביא לעמו מנהיג כהרבי שליט"א המעודד ועוזר בכל עת צרה וצוקה.
 
מיד בבואם לבית-הרפואה כאן בארץ – הוכנס יעקב למעקב רפואי צמוד בכדי לאבחן ביסודיות מהי מחלתו וכיצד ניתן להתגבר עליה, אם בכלל. הרופאים קיבלו לידם את תיקו הרפואי עם צילומי הראש בהם היה יכול להבחין גם מי שאינו רופא שישנו שם גידול שאינו מתאים למקום כלל.
 
את מושבו קבע אברהם בבית הכנסת שבבית- הרפואה, מעביר את ימיו באמירת תהילים ותפילה לראות את דברי הרבי מתקיימים במלואם. והנה, לאחר שבוע של בדיקות הגיעו הרופאים למסקנה שהמצב אינו חמור כלל, משהו משונה קרה פה – אמרו – אך איננו יודעים מה הוא, מה שברור לנו – הוסיפו – שבנכם אינו במצב קריטי ויש תקווה לאחריתו..
 
אברהם היה בטוח שברכתו של הרבי מלך המשיח שליט"א היא ששינתה את התמונה. הוא שמח שמחה גדולה באומרו,אתם עוד תראו שהוא יבריא לחלוטין.באמונתו זו ניסה אברהם לסחוף את הרופאים אך הם ציננו את התלהבותו,באומרם "בידענות" האופינית להם: דברים כאלו ראינו בעבר. אך כשעבר עוד שבוע והצילומים הראו על הטבה רצינית ביותר –אין שום זכר למחלה שהייתה בעבר, אמר אחד הרופאים-קראו הרופאים לאברהם בהתפעלות, והכריזו: אכן משהו על טבעי קרה פה "אצבע אלוקים היא".
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • *ירושלים
 • *תל - אביב
 • *חיפה
 • *ניו יורק
 • *מונטריאול
 • *לונדון
 • כניסה
 • 6:30 PM
 • 6:51 PM
 • 6:52 PM
 • 7:21 PM
 • 7:27 PM
 • 7:45 PM
 • יציאה
 • 7:54 PM
 • 7:55 PM
 • 7:56 PM
 • 8:28 PM
 • 8:39 PM
 • 9:04 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,