(19, Apr, 2018)
יום חמישי פרשת אחרי מות-קדושים (בחו"ל תזריע-מצורע), ד' אייר ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תקופות בתולדות עם ישראל

תקופת אנשי כנסת הגדולה
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-31 21:58:53
120 זקנים נכללו בין אנשי כנסת הגדולה. ראשיתם בתחילת בית שני, עליהם נמנו גם אחרוני הנביאים חגי זכריה ומלאכי, ואחריהם זרובבל, עזרא ובית דינו, נחמיה, דניאל, חנניה
מישאל ועזריה ועוד. תקופה זו נמשכה כ-8 דורות. גם מרדכי הצדיק היה בין אותם 120 זקנים, מהאחרונים שבהם היה הכהן הגדול שמעון הצדיק שהיה בראשית תקופת הכיבוש היווני בארץ ישראל. 

אנשי כנסת הגדולה תקנו את מסגרת נוסח הברכות והתפלות וביניהם את תפלת שמונה עשרה וכן קידוש והבדלה. הם המיתו את יצר הרע של עבודה זרה (עד אותה תקופה עבודת האלילים היתה תאווה גדולה שרבים נכשלו בה), וביקשו להמית גם את יצר הרע של עריות ולא הצליחו.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • *ירושלים
 • *תל - אביב
 • *חיפה
 • *ניו יורק
 • *מונטריאול
 • *לונדון
 • כניסה
 • 6:30 PM
 • 6:51 PM
 • 6:52 PM
 • 7:21 PM
 • 7:27 PM
 • 7:45 PM
 • יציאה
 • 7:54 PM
 • 7:55 PM
 • 7:56 PM
 • 8:28 PM
 • 8:39 PM
 • 9:04 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,