(24, Feb, 2018)
יום שבת פרשת תצוה, ט' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תקופות בתולדות עם ישראל

יהושע בִּן נון (והכניסה לארץ ישראל)
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-31 21:42:06
בן 42 שנה היה יהושע בזמן יציאת מצרים, הוא שימש את משה וקיבל ממנו את התורה שבעל פה ולא מש (= זז) מתוך אהלו. 

אחרי מות משה, כשהיה יהושע בן 82 שנה, ציווה אותו ה’ שיעביר את בני ישראל את הירדן. יהושע שלח את פינחס וכלב לרגל את הארץ, בה’ בניסן נשלחו המרגלים וחזרו בה’ ניסן. בז’ בניסן, כשתמו 30 יום של אבל משה, אמר יהושע לעם להתכונן 3 ימים למעבר לארץ ישראל, וב-י’ בניסן העבירם את הירדן, כשהכהנים עם ארון ברית ה’ הולכים לפניהם. כשנחו כפות רגלי הכהנים במימי הירדן נקרע הירדן, המים עמדו כחומה ובני ישראל עברו את הירדן ביבשה. הכהנים המתינו עד שעברו כל ישראל את הירדן, ואז עלו גם הכהנים בצידו השני והמים חזרו למקומם. באותו יום עלו ששה שבטים להר גריזים וששה להר עיבל, שהיו במרחק 60 מיל מהירדן, והלויים קראו בפניהם את הברכה והקללה. 

למחרת ביום י"א בניסן (שהוא היום השלם הראשון לכניסת הארץ), מל יהושע את כל העם שלא גימולו, הם החלימו 3 ימים לאחר המילה והגיע י"ד ניסן, מועד שחיטת הפסח. לאחר מכן ערכו מצור 7 ימים מסביב ליריחו, ובכל יום סובבו את העיר ותקעו 7 כהנים ב-7 שופרות. ביום השביעי שחל בשבת סובבו את העיר 7 פעמים ואז נפלה החומה תחתיה ויריחו נכבשה. אחרי כן כבש יהושע את העי, ויושבי גבעון נכנעו לפניו בלי מלחמה. 

חמשת מלכי האמורי : מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש ומלך עגלון, נלחמו עם יהושע בגבעון, יהושע ניצחם במלחמה ובנוסם השליך עליהם ה’ אבנים גדולות מן השמים. השמש עמדה לשקוע, ויהושע בחששו שבחשכת הלילה לא יוכל לרדוף אחרי האויב, אמר לעיני ישראל : "שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון". ואז עמדה השמש ולא שקעה במשך יום תמים, וכן הירח עמד במקומו, עד שסיים יהושע את רדיפתו. 

כך נלחמו יהושע ובני ישראל וכבשו את הארץ במשך 7 שנים, ועוד 7 שנים נמשכה חלוקת הארץ לשבטים. ב-14 שנים אלו עמד המשכן בגלגל, אחר כך הקימו את המשכן בשילה ולאחר 14 שנה מת יהושע בשנת ב’תקט"ז בן 110 שנים .
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:51 PM
 • 5:12 PM
 • 5:10 PM
 • 5:21 PM
 • 5:13 PM
 • 5:10 PM
 • יציאה
 • 6:13 PM
 • 6:15 PM
 • 6:14 PM
 • 6:26 PM
 • 6:22 PM
 • 6:24 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,