(20, Mar, 2018)
יום שלישי פרשת צו, ד' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

קומץ ראשי תיבות (לפי א - ב)

מה"מ
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-30 13:37:10
מלך המשיח - אישיות שסימנה נקבעים על פי הרמב"ם (רבי משה בן מימון) להלכה. והם :

1. מצאצאי בית דוד המלך (וליתר דיוק מצאצאי שלמה בן דוד),

2. הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה,

3. ויכוף כל ישראל לילך בה (= בדרכי התורה) בדקה

4. וילחם מלחמות ה’


אלה הם הסימנים שעל פיהם נקבע מיהו "בחזקת משיח" ועל פי הסימנים הנ"ל אפשר לבאר כיצד זה שייך לרבי שליט"א מלך המשיח :

1. מצאצאי בית דוד המלך - ישנו יחוס מפורט מהרבי שליט"א מלך המשיח בן אחר בן עד דוד המלך (ואפילו עד אדם הראשון).

2א. הוגה בתורה - הפירוש הפשוט הוא ש"גירסת התלמוד ופירושו שגורה לו על פיו" ואכן רואים אצל הרבי שליט"א מלך המשיח במאות הספרים שיצאו על ידו ובניהם : 39 כרכים של ליקוטי שיחות, 27 כרכים של אגרות קודש (וגם זה רק עד כחצי משנות נשיאותו של הרבי שליט"א מלך המשיח) וכן הלאה ואין כאן המקום לפרט.

2ב. עוסק במצוות - הטרחה בעשיית המצוות וגם כאן ראינו אצל הרבי שליט"א מלך המשיח את טרחתו הגדולה במצוות בזמן מלחמת העולם השנייה בכדי להשיג אתרוג מהודר, מוצרי פסח וכדומה דבר שהיה כרוך בסכנת נפשות.

3. ויכוף כל ישראל לילך בה בדקה – לא מדובר במובן הפשוט של המילה של כפי’ה בכח אלא מתוך דרכי נועם כמו שכתוב "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותי’ה שלום" ורואים את זה בשטח שחסידי חב"ד יוצאים לכפות, וכמובן מתוך אהבת ישראל, את עם ישראל להניח תפילין, להדליק נרות שבת וכדומה.

4. וילחם מלחמות ה’ – ולדוגמא : חוק ’מיהו יהודי’ (שיהי’ה כתוב בענין של גיור את המילים גיור כהלכה וכים רואים את תוצאות החוק האומלל שאז לא דאגו לטפל בו), מסירת שטחים (שגם כן רואים כיום, ולא צריך לפרט, את התוצאה של העניין הזה. מן הראוי להזכיר שהרבי שליט"א מלך המשיח אמר באחת ההזדמנויות שכתוצאה מזה שלא טיפלו בחוק ’מיהו יהודי’ יצא העניין של מסירת שטחים), שלימות התורה (לדאוג שכל אחד מישראל יקיים את מצוות התורה) ועוד. 


בנוסף לכך מוסיף הרמב"ם עוד שלשה סימנים שעל פיהם נקבע מיהו ה"משיח ודאי" והם:

1. אם עשה והצליח,

2. וקיבץ נדחי ישראל,

3. ובנה מקדש במקומו


וגם כאן אנו רואים איך שסימנים אלו מותאמים על הרבי שליט"א מלך המשיח :

1. אם עשה והצליח – כיום אין יהודי אחד שאין לו קשר בדרך זו או אחרת עם חב"ד בין אם זה עם תפילן, נרות שבת, הכנה לבר-מצוה, כאלה שנוסעים לחו"ל וכו’.

2. וקיבץ נדחי ישראל – עוד לפני שכל העולם האמין שישנה אפשרות כזו ניבא הרבי שליט"א מלך המשיח את יציאת היהודים מרוסי’ה, מקובה וכן הלאה ומדובר בדברים שהתקיימו ועוד היד נטוי’ה.

3. ובנה מקדש במקומו – ביום י"ח באלול תשמ"ח התקיימה בחצר 770 בניו-יורק הנחת אבן הפינה להרחבת 770 . באותו מעמד אמר הרבי שליט"א מלך המשיח שיחה שבמהלכה הסביר הרבי שליט"א מלך המשיח את מעלתו של בית הכנסת של נשיא הדור שהוא המשיח שבדור שבית כנסת זה הוא משמש כבית המקדש כיום בזמן הגלות. והוסיף שיש את ההלכה שהרמב"ם מביא לגבי זהותו של משיח ודאי "ובנה מקדש במקומו" ושאל למה הרמב"ם כותב "במקומו" הרי מיקומו של בית המקדש הוא בירושלים. וענה שהכוונה על זה שמלך המשיח בונה לעצמו בית כנסת ובית מדרש שמשמש כבית המקדש ושם גם יתגלה בית המקדש בגאולה העתידה. וזה בעצם מה שהתרחש באותו יום שהרבי שליט"א מלך המשיח הניח את אבן הפינה לבניית והרחבת בית הכנסת ובית המדרש 770 (ביגמטריא – בית משיח).
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,