(19, Apr, 2018)
יום חמישי פרשת אחרי מות-קדושים (בחו"ל תזריע-מצורע), ד' אייר ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

האמונה היהודית - מחשבת ישראל

הוראת שעה
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-27 11:39:18
הוראת שעה – אף על פי שהתורה ומצוותיה הם נצחיים, מכל תקום אם בא נביא ומבקש לשנות מצוה שבתורה רק לפי שעה, בגלל מצב מיוחד שיש בזמן מסוים, יש לשמוע אל הנביא. כמו אליהו בהר הכרמל שהתיר בהוראת שעה להקריב קרבן מחוץ לבית המקדש (קדשים בחוץ). אבל אם התיר הנביא לעבוד עבודה זרה, אפילו לפי שעה, הרי זה נביא שקר ואין שומעים לו. 

סמכות דומה נתונה לבית-דין, שלצורך שעה מותר לו לעקור דבר מן התורה כדי להחזיר רבים לדת או להציל רבים מישראל מלהכשל בדברים חמורים, כשם שקוטעים אצבע כדי להציל את כל הגוף.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • *ירושלים
 • *תל - אביב
 • *חיפה
 • *ניו יורק
 • *מונטריאול
 • *לונדון
 • כניסה
 • 6:30 PM
 • 6:51 PM
 • 6:52 PM
 • 7:21 PM
 • 7:27 PM
 • 7:45 PM
 • יציאה
 • 7:54 PM
 • 7:55 PM
 • 7:56 PM
 • 8:28 PM
 • 8:39 PM
 • 9:04 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,