(19, Apr, 2018)
יום חמישי פרשת אחרי מות-קדושים (בחו"ל תזריע-מצורע), ד' אייר ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

המשפחה היהודית

ברית מילה
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-29 08:36:02
ברית מילה - ביום השמיני ללידת בן זכר יש למול אותו על ידי חיתוך הערלה שבגופו. ברית המילה היא הסימן שנתן הי בגופו של כל יהודי לאות עולם. בשעת ברית המילה מתחילה הנשמה הקדושה להיכנס לגוף והיא מוסיפה להתגלות בו יותר עם החינוך למצוות. אם אין האב יכול למול את בנו בעצמו, עושה הוא את ה"מוהל" בתור שליח שלו לקיים את המצוה בבנו. אם האב לא מל את בנו מצווין בית הדין למול אותו, ואם לא מלו אותו, מחויב הוא בזה לכשיגדיל.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • *ירושלים
 • *תל - אביב
 • *חיפה
 • *ניו יורק
 • *מונטריאול
 • *לונדון
 • כניסה
 • 6:30 PM
 • 6:51 PM
 • 6:52 PM
 • 7:21 PM
 • 7:27 PM
 • 7:45 PM
 • יציאה
 • 7:54 PM
 • 7:55 PM
 • 7:56 PM
 • 8:28 PM
 • 8:39 PM
 • 9:04 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,