(20, Mar, 2018)
יום שלישי פרשת צו, ד' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

בין אדם לחבירו

היתר עיסקא
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-25 11:54:51
היתר עיסקא - בכדי שלא לנעול דלת בפני לווים, תיקנו חז"ל, שאדם רשאי לקבל מחברו כסף לזמן קצוב ולתת לו ריוח בנוסף להחזרת הקרן, אבל באופן שיתנו ביניהם שאין זו הלוואה אלא עיסקא, כלומר עסק בשותפות, הלווה מתעסק עם כספו של המלוה ומתנים ביניהם שהריוח שיקבל המלווה (המשקיע בעיסקא) יהיה כך וכך, וכל שאר הריוח יהי’ ללוה. הפוסקים תיקנו נוסח של היתר עיסקא ובו מבוארים כל הפרטים שבזה. (כיום, הבנקים חתומים על נוסח של היתר עיסקא, וזה מתיר את רוב הפעולות הכספיות שבהם, אם כי מי שלוקח את הכסף שלא לצרכי מסחר, ההיתר דחוק מאד).
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,