(19, Apr, 2018)
יום חמישי פרשת אחרי מות-קדושים (בחו"ל תזריע-מצורע), ד' אייר ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

זמני השנה והלוח העברי

קידוש החודש
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-23 14:46:51
קידוש החודש - מאז מתן תורה ועד הדור החמישי של האמוראים עד ימי אביי ורבא, היה נהוג, שקביעת החודשים (אם החודש יהי’ מלא או חסר), היתה מתבצעת לפי ראיית מולד הלבנה. (וכמו שאמר הקב"ה למשה רבינו : "החדש הזה לכם ראש חדשים" ופירשו חז"ל שהראה לו את מולד הלבנה "כזה ראה וקדש"). 

כששני עדים ראו את הלבנה החדשה בלילה שלאחרי כ"ט לחודש, היו באים לבית דין הגדול "הסנהדרין" שבירושלים ומעידים על כך. לאחר שבית הדין בדק את עדותם, היה בית הדין מכריז ביום ל’ שהחודש מקודש, ויום ל’ לחודש הקודם היה הופך ליום א’ ולראש החודש של החודש החדש. אם לא היו עדים שראו את הלבנה במוצאי כ"ט, היה החודש הקודם נעשה חודש מלא ("מעובר") בן ל’ יום, ולמחרת היה יום אי של החודש הבא. ואמרו חז"ל שאין הקב"ה מקדש את החודש למעלה עד שבית הדין מקדש את החודש למטה . 

בית הדין היה מודיע לכל עם ישראל (במקומות הקרובים) האם החודש שעבר נקבע כחסר או כמלא, ועל פי זה היו העם יודעים לקבוע את ימי המועדים. בתקופה הראשונה היו בית הדין מודיעים זאת על ידי הדלקת משואות בראש ההרים, בצורה זו היו מאותתים מראש ההר הקרוב לראש ההר הרחוק יותר, וכן הלאה מהר להר. לאחר שנמצאו כאלה שהטעו את העם על ידי משואות של שקר, החלו להודיע בתקופה מאוחרת יותר על ידי שליחים שהלכו ממקום למקום והודיעו בשם בית הדין, באיזה יום קבעו את ראש החודש. 

לקידוש החודש יש חשיבות עליונה, שכן על פי קביעת ראש החודש נקבעים כל המועדים שבחודש זה.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • *ירושלים
 • *תל - אביב
 • *חיפה
 • *ניו יורק
 • *מונטריאול
 • *לונדון
 • כניסה
 • 6:30 PM
 • 6:51 PM
 • 6:52 PM
 • 7:21 PM
 • 7:27 PM
 • 7:45 PM
 • יציאה
 • 7:54 PM
 • 7:55 PM
 • 7:56 PM
 • 8:28 PM
 • 8:39 PM
 • 9:04 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,