(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תורה שבעל-פה והספרות ההלכתית

סמיכת חכמים
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-19 18:00:22
סמיכת חכמים - כשם שמשה רבנו, כשרצה להעמיד למנהיג ושופט את תלמידו יהושע בן נון ואת שבעים הזקנים, היה צריך לסמוך את ידיו על יהושע ולמנות בפיו את הזקנים, כך בהשתלשלות קבלת התורה מדור לדור, היו החכמים שבארץ ישראל בכל דור, סומכים את חכמי ארץ ישראל שאחריהם, על ידי שקראו להם בשם "רבי" ונתנו להם רשות לשפוט את העם עפ"י חוקי התורה. 

טובי החכמים הסמוכים היו חברים בסנהדרין ולאורם הלך עכו ישראל בכל שאלה הלכתית שעמדה על הפרק. 

בגלל הגזירות שגזרו שונאי ישראל נגד הסמיכה, ובשל דלדול החכמים ופיזורם במקומות שונים, נפסקה הסמיכה בישראל. אך בכל זאת נהוג גם עתה, שאין לרב לפסוק הלכות בלי שיקבל "היתר הוראה לרבנות" (מרבנים שיש להם היתר הוראה מקודמיהם) היתר הוראה זה נקרא "סמיכה" בדורות אלו. 

בדור שלנו הרבי שליט"א מלך המשיח הורה שכל בחור אחרי שגמר את חוק לימודיו בישיבה (שש שנים ועוד שנה בבית מדרשו 770 שנקראת ’קבוצה’) יתחיל ללמוד בשביל "סמיכה" על חמישה נושאים : 
1. איסור והיתר (שכולל א. בשר בחלב ב. מליחה ג. תערובות)

2.  שבת

3. ברכות הנהנין. 

הרבי שליט"א מלך המשיח ביקש שישתדלו לגמור את הבחינות ל"סמיכה" לפני החתונה וכפי שהגדיר זאת כדי שהבעל לא יצטרך לרוץ על כל דבר קטן לשאול רב.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,