(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

ספירת העומר

דיני ומנהגי ספירת העומר


מהי ספירת העומר, למה זה נקראת כך, ומה עושים...מאת: מערכת חב"ד AM    
2005-05-03 17:41:57
 מאת: הרב שלום דובער וולפא
ממוצאי יום א’ של פסח, ועד ערב חג השבועות, סופרים בכל ערב לאחר תפלת ערבית, את הימים והשבועות שעברו: "היום יום אחד לעומר", "היום שני ימים לעומר".. "היום עשרה ימים שהם שבוע אחד ושלשה ימים לעומר".. "היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות לעומר". השם "ספירת העומר" נובע מכך, שהתחלת הספירה היא ביום שבו הקריבו – בזמן שבית המקדש היה קיים – את קרבן "עומר התנופה", שהוא קרבן מנחה משעורים מהתבואה החדשה שנקצרה בליל ששה עשר בניסן. ומאחר שאין לנו עתה בית מקדש והעומר אינו קרב, לכן יש אומרים שהספירה בזמן הזה היא רק מדרבנן "זכר למקדש". 

לפני הספירה יש לברך: "אשר קדשנו במצוותיו וצונו על ספירת העומר". אם שכחו לספור בלילה, אפשר לספור למחרת ביום, בלי ברכה. אם שכחו לספור גם למחרת ביום, ימשיכו לספור בכל שאר הימים בלי ברכה. נשים פטורות מספירת העומר מצד הדין, אבל הן קבלו על עצמן לספור (בנות אשכנז סופרות בברכה, ועדות המזרח בלי ברכה). 

הספירה מבטאת את ההשתוקקות לקראת מתן תורה בחג השבועות, שהוא ביום החמשים לעומר, ובו מקריבים "מנחה חדשה" מהחיטה החדשה. בימי הספירה נוהגים בקצת מנהגי אבילות, אין נושאים נשים, אין לובשים בגד חדש, אין מנגנים בכלי שיר, ואין מסתפרים. כל זאת זכר ל-24 אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו במגיפה בתקופה זו של השנה, על שלא נהגו כבוד זה בזה.

באדיבות: אתר הגאולה.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,