(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

הרבי שליט"א מלך המשיח

אחד ועוד אחד


פרשת בהעלותך ונביא דורנו - הרבי שליט"א מלך המשיחמאת: מערכת חב"ד AM    
2003-06-19 00:44:50
ביאת המשיח היא הנושא העיקרי בכל אחת משיחותיו של הרבי מליובאויטש מלך המשיח שליט"א. כל מי שזוכה לשמוע אותו, או להיות שותף באחת מפעולותיו שחובקות עולם, יודע לשנן כי את כל זמנו מקדיש הוא למטרה עליונה זו, להביא משיח בפועל ממש.

אם תכלית זו היתה בכל השנים, הרי שבשנים האחרונות ניתן לראות כי דיבורים אודות ביאתו הקרובה של המשיח, הופכים לתכופים יותר, הרבי שליט"א מלך המשיח אף מצביע על אירועים בעולם כאות וסימן לעידן המובטח - עידן הגאולה – וכל מהלך משמעותי שמתרחש מקבל משמעות שונה לאחר שהוא משלב גם אותו בסימני הגאולה הצפויים.

את כל מלחמות ישראל צפה הרבי שליט"א מלך המשיח מראש, ואף חזה את התוצאות. את נפילת הקומניזם ויציאת יהודי ברית המועצות ניבא הרבי שליט"א מלך המשיח מראש, לפני מלחמת המפרץ אמר כי ארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר, ואין לחשוש מאיומי העריץ העירקי, ואכן, איש לא נהרג מהתקפות הטילים, (אלא משימוש לא זהיר במסכות ההגנה).

בשנים האחרונות, כשאנו לא רואים את הרבי שליט"א מלך המשיח, אך בטוחים שזהו רק נסיון חולף, מבינים אנו כי העיסוק התמידי בגאולה, וגילויי המופתים והנבואות השמיימיות שזכינו להם על ידיו, באו כקדימה והכנה, כנתינת כח לעמוד מול הנסיון הקשה מכל, אמונה במלך המשיח, אף שהשכל מנווט לכיוון אחר. את הדוגמא לכך אנו מוצאים בפרשתינו.

לקראת סיום פרשת בהעלותך אומרת התורה כי משה רבינו הוא נביא אשר מתנבא בהקיץ ולא בחלום, נאמן ביתו של הקב"ה, עד כדי כך שזוכה למראה השכינה ממש. זאת מספרת התורה לאחר שמרים דיברה לשון הרע על משה אצל אהרון. מוכיח אותם הקב"ה ומסביר להם כלפי מי חטאו.

לא בכדי מביאה התורה את מעלתו של משה כפי שנאמרו למרים ואהרון, דברים אלו, הם בעצם הכנה לפרשות הבאות, בהם מתגלה מחלוקת של עסקנים חשובים בעם ישראל, עם משה רבינו. הן מצד חטא המרגלים, אנשים מורמים מעם ראשי שבטים, שדיברו סרה במשה, והן בפרשה לאחר מכן, קורח ועדתו, שהיו ראשי סנהדראות, שחלקו על משה וספגו את עונשם הכבד. מקדימה התורה תרופה למכה ומזהירה כי משה רבינו אינו בודה מליבו, אלא מעביר את מסריו של הקב"ה לעם ישראל.

כמו כן, כשזכינו לשמוע מפי קודשו של הרבי שליט"א מלך המשיח את נבואות הגאולה, וזכינו לחזות באותות ומופתים , הרי הם עזר לנסיון הגדול, בכדי להבין שדבריו אינם חוזרים ריקם. כשם שכל נבואותיו התגשמו אחת לאחת, כך גם הענין העיקרי - נבואת הגאולה של הרבי שליט”א מלך המשיח - הגאולה האמיתית והשלימה, תתרחש תיכף ומיד ממש.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,