(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

הרבי שליט"א מלך המשיח

לא חוזרים על טעות פעמיים


עם ישראל הוא חכם ונבון, על הטעות של אז, הוא לא חוזר היום - מוגש לרגל פרשת השבוע: תשאמאת: מערכת חב"ד AM    
2004-03-10 07:31:01
כשעוברים על פרשיות התורה ומחפשים ציוני דרך בולטים במיוחד אי אפשר שלא לעצור בפרשת כי תישא להשפיל עינים בפרשת חטא העגל ולשאול, איך זה קרה. לאורך כל הדרך הוכיח משה רבינו את אמיתות דבריו, כל מכה במצרים הונחתה לפי לוח זמנים מדוייק שקבע לפני, וכל מילת קודש שיצאה מפיו של המנהיג הדגול התגשמה במילואה, דוקא כעת, כשעל ההר נמצא משה במטרה להוריד לעם ישראל את לוחות האבן שנכתבו באצבע אלוקים, מאבד העם את אמונתו ובחולשתו הרבה פונה ליצירת תחליף עלוב למשה – עגל זהב. 
 
את עם ישראל שהאמין במשה, קשה היה לשכנע כי משה רבינו לא יחזור, כפי שהבטיח. חטא העגל שמעיקרו היה מעשה שטן יצא לפועל אך ורק בשל מחשבה פסולה שמא משה רבינו אכן חלילה, אינו בין החיים. מאותו הרגע, הדרך לעשיית העגל היתה קצרה. השטן הראה להם מיטת נפטר בשמים, בחשבון פשוט של אחד ועוד אחד, הגיעו למסקנה כי זהו משה. אך אמונתם עדיין לא נסדקה קשות, והשטן נאלץ להראות להם דמות של נפטר על המיטה, כך יגיעו למסקנה כי משה הוא השוכב עליה. את נפילת המניות של משה אצל העם ניצל השטן לפעלול נוסף וסופי בו אף הצליח להראות להם את דמות דיוקנו של משה. 
 
הרבי מלך המשיח שליט"א מסביר, כי בני ישראל האמינו במשה ללא עוררין. אמונתם היתה חזקה ומוצקה דיו כדי לעמוד בנסיון זה, ואכן, אומר הרבי, אילו היה מציב להם השטן את מיטתו של משה בעולם הזה, ולא בשמים, אזי אפילו שדיוקן הנפטר שעליה היה תואם את משה, לא היו מאמינים למעשה השטן כיון שעולם הזה הוא עולם השקר. כשלונם באמונה נבע מכך שאת המיטה הציב השטן בשמים, ועל כן אמרו, שם הוא עולם האמת, אין זה כי משה האיש לא ידענו מה היה לו.
 
אנו דור הגאולה, גלגול נשמות אנשי דור המדבר. על מנת להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה עלינו לתקן את המעוות של אותו הדור, לעמוד במה שנכשלו הם.
 
בחסידות מוסבר כי בכל דור יש נשיא דור שנשמתו אחת עם נשמת משה רבינו. בכל שנות הגלות פעלו נשיאי הדורות בהמשך אחד את עבודתו של משה רבינו בהנהגת אנשי הדור ובהדרכתו על דרך התורה והמצוות, ולא זו בלבד, אלא מוליכים אותו לקראת הגאולה מה שתואם את עבודתו של משה רבינו כמצביא דגול שהוליך את עם ישראל לגאולה ועמד להם לעזר במשך מסעו לקראת הכניסה לארץ ישראל. היום, כמו אז, עומדים דבריו של משה חזקים ואיתנים בנבואה ברורה לכל אנשי הדור, כי הנה משיח בא. ומנגד, מתרחשים בעולם מעשי שטן שמפריעים ליהודי הפשוט להחזיק באמונה הפשוטה בדבריו של מלך המשיח. אנו צריכים לזכור, נשיא הדור ממתין לגאול אותנו, העולם האכזר והחיים הקשים אינם אלא נסיון אמונה. לרגע לא נסור מהתקוה והאמונה כי דברי הרבי מלך המשיח חיים וקיימים, וכל נבואותיו שכבר התגשמו הם הכנה לנבואות קדמונינו, תחיית המתים והשלום האמיתי שישרור בעולם.
 
ימים אלו הם ימי הגלות האחרונים, דוקא לפני הבוקר שורר בחוץ החושך הגדול ביותר, את התקופה הזו נשרוד דוקא כשנחזיק בעץ האמונה, בנשיא הדור ונביאו הרבי מליבאויטש מלך המשיח שליט"א. כל נסיון להציב פתרון אחר בעולם הינו מדומה ואינו נופל בערכו מיצירת עגל הזהב. היום רואים כולם. מנהיגי העולם אינם מוצאים את עצמם בתמורות הזמן, הכלכלה והבטחון אינו בשליטתם, החינוך גם אינו בהישג ידם. הפתרונות שהציבו כמטרה כבר איבדו את טעמם, היום העם דורש פתרון מושלם ונצחי, העם דורש משיח.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,