(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

הרבי שליט"א מלך המשיח

אין מלך בלא עם
מאת: מערכת חב"ד AM    
2002-10-15 15:11:09
התקשרות אל הרבי היא לא רק לטובתינו. היא מוסיפה חיים גם בו - ברבי. כמו שכתוב "אין מלך בלא עם"
 
בתנ"ך מסופר על מעמד הכתרת מלך בו היו מכריזים "יחי המלך" לאות קבלת המלכות. כך גם במלך המשיח כאשר העם מכריזים "יחי המלך" הם מקבלים את מלכות מלך המשיח.
 
הכרזה זו אינה רק אקט סמלי: על פי דבריו המפורשים של הרבי מלך המשיח שליט"א יש בה קבלת מלכותו של מלך המשיח והבעת רצון ובקשה לביאת המשיח המקרבת את בואו באופן משמעותי.
 
בעקבות דברים אלו של הרבי מלך המשיח שליט"א החלו חסידים להכריז בפני הרבי: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", כאשר הרבי קיבל זאת ועודד את השירה והכרזה במשך תקופה של כשנה וחצי, מידי יום ביומו.
 
אנו נמצאים כיום ב"זמן השיא" לגאולה. לרגעים האלו ציפו וייחלו יהודים אלפי שנים. מלך המשיח כבר בישר כי הגיע זמן הגאולה, הוא קרא לנו להיות שותפים בהבאתה ובקבלת פני משיח. לא להרפות מהנושא. לא לתת לו לרדת מסדר העדיפיות האישי ומההתעניינות הציבורית: כשזה יהיה בסדר - הכל יהיה בסדר.
 
הבה נקבל עלינו את מלכותו של הרבי מלך המשיח שליט"א בהכרזה המזרזת את התגלותו המלאה: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" !
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,