(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תורת הרבי שליט"א

מפת עיראק

איך אתה לומד את התנ"ך?


הרבי מלך המשיח שליט"א - על הניסים בעירק.מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-01-16 15:13:20
למדת פעם תנ"ך? אם למדת אותו כחומר קריאה ספרותי או היסטורי, הפסדת!
לימוד אמיתי בספר התנ"ך הוא לימוד אקטואלי. חז"ל אומרים, שהיו נבואות רבות נוספות על הכתובות בספרי הנביאים  שבתנ"ך. הנבואות, שהונצחו בתנ"ך, הן רק אלה, שיש להן משמעות לדורות, מעבר למסר לאותו זמן.
מה תגידו על זה?
ספר ישעיהו, פרק י"ד. "ונשאת המשל הזה על מלך בבל (=עירק של היום) ואמרת איך שבת נוגש". נכון שישעיהו הנביא אמר את הדברים, בזמנו, על נבוכדנצאר מלך בבל.
אבל אמרנו, שנבואות, שהונצחו בתנ"ך יש להן משמעות נצחית? אמרנו.
והנביא ממשיך, ואנו מצטטים רק חלקית: "איך נפלת משמים… נגדעת לארץ חולש על גויים?!" "ואתה אמרת בלבבך, השמים אעלה, ממעל לכוכבי א-ל ארים כסאי" "שם תבל כמדבר ועריו הרס, אסיריו לא פתח ביתה" "כי ארצך שִחַתָ, עמך הרגת".
והסוף?
"אך אל שאול תורד, אל ירכתי בור. רואיך אליך ישגיחו, אליך יתבוננו: הזה האיש מרגיז הארץ מרעיש הממלכות?!" (מן הסתם, גם נבוכדנצאר נתפס בשיער מדובלל, מבט בוהה ובזקן של קבצן...)
בשנת תנש"א (1991), בעת מלחמת המפרץ, הרבי שליט"א מלובביץ’, מלך המשיח, התיחס אל המלחמה כאל אחד מהסימנים המבשרים את הגאולה. הוא חזר על דברי המדרש העתיקים בספר "ילקוט שמעוני":
"בשעה שמלך המשיח בא...כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה… וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים… וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים להיכן נבוא ונלך? להיכן נבוא ונלך? ואומר להם: בני אל תתיראו! כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם… הגיע זמן גאולתכם".
אז חבר’ה, מסתבר שאנו ממש קרובים. עוד מעשה טוב של כל אחד מאיתנו- וזהו, משיח פה.
ולסיום, מהי "השמדת בבל אישית", בהמלצת הרבי: שכל אחד יהרוס את ’בבל’ שבו, את הענינים המבלבלים אותו מעבודת ה’ בשמחה!
בהצלחה.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,