(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תורת הרבי שליט"א

יש מנהיג בישראל!


הוראות למעשה מנשיא הדור - הרבי שליט"א מליובאוויטשמאת: מערכת חב"ד AM    
2003-10-21 08:24:18
לקט של הוראות מתוך מכתבי הרבי מלך המשיח שליט"א, כפי שלוקטו בסדרת הספרים 'אגרות קודש', הלקט הובא בגליון השבועי 'שיחת הגאולה' - הגליון השבועי של ימות המשיח.

מבחן התוצאה

המענה על השאלה המפורסמת: כיון שהיצה"ר לפעמים מתלבש גם בלבוש טוב ויפה, זאת אומרת מפתה בטענות שבהשקפה ראשונה יש להם "מראה" של טוב וצדק, מה היא סוף סוף הבחינה לדעת, אם באה הטענה מצד הטוב או מצד הרע.

... אחת הבחינות בזה - בנוגע לפרט ולמקרה פרטי על כל פנים, שבעשיית עבירה (מפני תוקף התאוה והרצון), הנה לאחרי העשי'ה מרגישים רגש של חרטה, וככל שיאריך הזמן מתחזק רגש זה, ובעשיית טוב אדרבה לאחרי העשי'ה ישנה שביעת רצון עוד יותר.

בחינה בנוגע לכלל (ובזה גם במקרה שלו, שהמדובר בהדרכת קבוצה או חוג מסויים): יש להתבונן בדברי עמנו בני ישראל, ולראות מה היא ההנהגה ששמרה על קיום עמנו בתקופות שונות ומשונות, של דברי הימים שלו הארוכים, קיום - למרות, שכנוסח הידוע, בכל דור ודור עמדו עלינו לכלותינו ורבים וגיבורים (אומות העולם) על חלשים ומעטים.

(אגרת ז'תשנד)

קמיעות? לא שמעתי!

לשאלתו אודות קמיעות - הנה לא שמעתי בענינים אלו כלל.

(אגרת ז'תקנ)

להוסיף בילדים

בשאלתו במה שיש חילוקי דיעות בינו ובין זוגתו תחי'.

יש להשתדל אשר ידידיהם יסבירו לה, שאדרבה כיון שישנו איזה ענין שאינו בשלימות בהנהגת בנם שי' זהו טעם נוסף לבקש מהשי"ת שיברכם בעוד זחו"ק (זרעא, חייא וקיימא),

ובפרט שרואים במוחש שע"י הוספה בבן ובבת הרי חלה הטבה גם בבנים הקודמים.

במה שכתב אודות סוחרים המתחרים אתו וכו'.

מהעצות בזה להסיח דעת מהם, ועל-פי מה שכתוב "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", הרי סוף סוף פועל היסח הדעת ממנו ומעניניו.

(אגרת ו'תפ"ו)

למה לחפש בכרמי אחרים?

במענה .. על דבר ההצעות השונות שיש לו בענין משרה וביניהם ג"כ הצעה מישיבת תומכי תמימים אשר בפריז.

הנה כיון שיש לו הצעה כזו איני מבין למה לו לחפש בכרמים אחרים, בה בשעה אשר השי"ת המציא לו אופן להיות נוטר את כרמי שלי וידוע אשר בענינים כאלו, הרי יותר מאשר עושים עם מוסד כבוד קדושת מורי-וחמי אדמו"ר הרי המוסד עושה ברוחניות וגשמיות עם אותם הפועלים לטובת המוסד ומשתתפים בעבודתו.

ובפרט אשר הסביבה שם ג"כ כדבעי ובמילא יוכל לעלות בתורה ועבודה וכמרז"ל מעלין בקדש.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

(אגרת א'תתנו)

אני תפקידי להבריא

במענה על מכתביו מ.. הנה איני מבין מה שמסיים שהמענה שלי פועל הרבה על חלישות בריאותו, כי הרי ממה נפשך, אם סומך עלי או אין סומך עלי - אין כאן מקום להחליש כלל ואני תפקידי להבריא ולברך ופשיטא לא ח"ו להיפך.

(אגרת א'תשפ"ה)

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,