(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

ילדים


12 הפסוקים


על ידי שנשנן את 12 הפסוקים נזרז את הגאולהמאת: מערכת חב"ד AM    
2004-04-25 23:09:38
12 הפסוקים הם פסוקים יסודיים וחשובים ביהדות, הם נבחרו ע"י הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א במיוחד עבור הילדים, הם תמיד יזכירו לך שאתה ילד יהודי.

יש מצווה לחקוק בזכרון דברי-תורה. כשתשנן את 12 הפסוקים תוכל להרהר בתורה גם כשאין בידך ספר. התורה תלך אתך לכל מקום.

כתוב בספר תהלים: "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז-להשבית אויב ומתנקם": הפירוש הוא, שדוקא הילדים יכולים לבטל את מזימות אויבינו ולהביא ברכה וישועה לכל עם ישראל, ה’ אוהב את הילדים ומאזין לקולם באופן מיוחד.

על ידי שנשנן את 12 הפסוקים לעתים קרובות נזרז בוודאי את הגאולה האמיתית והשלימה.

1. תּוֹרָה צִוָּה-לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב (דברים ל"ג, ד)

התורה הקדושה, שציוה אותנו משה בשם ה’, ניתנה לנו כמתנה, והיא תהיה נחלה וירושה בכל הדורות לעם ישראל. התורה עושה אותנו תמיד לקהילה אחת, ולאגודה אחת.

2. שְׁמַע יִשְרָאֵל ה’ אֶ-לֹהֵינוּ ה’ אֶחָד (דברים ו,ד’)

ה’ אלקינו הוא אחד ויחיד בכל העולם כולו ואין עוד מלבדו. ה’ הוא השולט הגמור על כל העולמות ועל כל דבר קטן וגדול בכל מקום. עלינו לדעת זאת היטב, וידיעה זו תשפיע על התנהגותנו ומעשינו.

3. בְּכָל דּוׁר וָדוׁר חַיָּיב אָדָם לִרְאוׁת אֶת עַצְמוׁ כְּאִלוּ הוּא יָצָא מִמִּצְרָיִם (פסחים, קט"ז ע"ב)

לפני 3500 שנה בערך, הוציאנו ה’ ממצרים מעבדות לחרות ומשעבוד לגאולה. אילו לא הוציא אז הקב"ה את אבותינו ממצרים, היינו נשארים עבדים עד היום הזה. לכן אנו מודים לה’ בכל יום מחדש, על החרות והגאולה שניתנה לאבותינו ולנו. אנו מבטיחים לנצל את החרות הזאת בדרך הטובה ביותר - להיות עבדים מובחרים של מלך מלכי המלכים הקב"ה.

4. כָּל יִשְרָאֵל יֵש לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא, שֶנֶאֱמַר וְעַמֵּךְ כּוּלָם צַדִּיּקִים לְעוׁלָם יִירְשּוּ אָרֶץ, נֵצֶר מַטָּעַי מַעֲשֵה יָדַי לְהִתְפָּאֵר (סנהדרין צ, א)

ילד יהודי צריך לדעת ולהכיר בזכות הגדולה שנפלה בחלקו להיות ענף מנטיעתו המפוארת של הקב"ה. הקב"ה מתפאר בעם ישראל שברא אותו, ומתעניין בו כמו בעל גינה המטפל ומטפח את גינתו ומתמסר לפרחים היפים שבה. כשאנו גדלים בלימוד תורה וקיום מצוות, הקב"ה מכין לנו את מקומנו בעולם הבא יחד עם אבותינו אברהם יצחק ויעקב.


5. כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו (דברים ל, י"ד)

עצור! האם ידוע לך? התורה אינה בשמים! היא נמצאת כאן על האדמה שאתה דורך עליה. קל לנו ללמוד אותה ולקיימה. היא כה קרובה כמו בית הכנסת הנמצא בפינת הרחוב, היא כה קרובה כמו הספר שאני מחזיק בידי, כמו הפסוק שאני לומד עכשיו בעל-פה, ונהנה מידיעת ולימוד התורה. לאמיתו של דבר - רצוני וחפצי הוא רק בתורה.

6. והנה ה’ נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב, אם עובדו כראוי (תניא פרק מ"א)

תאר לך שאתה נמצא בארמון המלך; החדרים, הקירות מקושטים בטוב טעם, הרהיטים מהודרים וכל אשר מסביב אומר הוד והדר. שרי המלך לובשים בגדי שרד מעוטרים בכסף וזהב עומדים ומצפים לעשות את דבר המלך או להביט בו. ואתה מתהלך בין כל אלה ולפתע אתה מוצא את עצמך לפני המלך ... איש לא פותח את פיו, מסביב הכל שקט והמלך מביט עליך ובודק את התנהגותך. תאר לך איך היית מרגיש! ... כך בדיוק אנו עומדים תמיד לפני ה’ שהוא מלך מלכי המלכים הקב"ה.

7. בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ (בראשית א, א)

כשאנו מסתכלים על הנעשה מסביבנו - נדמה לנו כאילו ישנם דברים בעולם המפריעים לנו לקיים את רצון ה’. אך עלינו לדעת כי ה’ ברא את השמים ואת הארץ ואת כל אשר בהם, שנתבונן בהם, ונגלה את נפלאותיו וגדולתו יתברך.

8. ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך (דברים ו, ז)

התורה מצווה עלינו למלא את העולם בקדושה, ומצווה זו מוטלת עלינו בכל עת ובכל מצב בו אנו נמצאים. עלינו לדאוג להתגלות ה’ בכל רגע ורגע על ידי המצוות המעשיות, על ידי לימוד תורה, ובראש ובראשונה נבקש מהורינו וממחנכינו שיקיימו בנו מצוות החינוך כי אנו צמאים לשמוע מאיתם את דבר אלקים חיים. אנו וילדינו צריכים להיות קשורים אל התורה והמצוות בכל הזדמנות ולחקוק את הדברים במוחנו ובלבנו.

9. יגעתי ולא מצאתי - אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי - אל תאמין, יגעתי ומצאתי - תאמין (מגילה, ו, ב)

כשאדם מתאמץ וטורח הרבה להשיג דבר מסויים הרי הוא מצליח בכך. אם נכשל בכך פעם - סימן הדבר שלא התאמץ כראוי ולא טרח מספיק. נזכור את ההבטחות שהבטיח לנו ה’, ואם נשקיע את כל כוחותינו נצליח ונשיג יותר ממה שציפינו.

10. ואהבת לרעך כמוך - רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה (ויקרא י"ח, י"ט, מדרש "תורת כוהנים" על הפסוק)

יש לאהוב את רענו כפי שאנו אוהבים את עצמנו, לדאוג לדברים שחברנו זקוק להם, באותה מידה של יגיעה ומאמצים כפי שאנו עושים זאת לעצמנו. ולכן אם זכינו להיות מאושרים בלימוד התורה עלינו להשתדל שגם חברינו יהיו מאושרים בה, שיתנהגו על פיה.

11. וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות, עליונים ותחתונים, להיות לו דירה זו בתחתונים (תניא פ’ ל"ג)

בריאת האדם ובריאת העולמות שלמעלה והעולמות שלמטה, כל אלו נבראו אך ורק כדי שהקב"ה ישכון בעולם כאן למטה ויהיה כמו דירה ל-ה’. עלינו לעשות את כל המאמצים להכין את כל העולם שיהא ראוי לשכינת ה’ ועל ידי כך תושג מטרת בריאת העולם על-ידי הקב"ה.

12. ישמח ישראל בעושיו, פרוש, שכל מי שהוא מזרע ישראל, יש לו לשמוח בשמחת ה’, אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים (תניא פ’ ל"ג)

בשמחה רבה על כל אחד ואחת מאתנו לבצע את תפקידו. עלינו לשמוח על כך שנבחרנו על-ידי הקב"ה, להכין בעולם שלמטה דירה שהקב"ה יוכל לשכון בה. השמחה צריכה להיות כפולה ומכופלת כשנשים לב שהקב"ה בכבודו ובעצמו שש ושמח כשאנו מצליחים למלא את שליחותו, כשנקיים את הדברים בשמחה - אין ספק שנצליח הרבה מאד.


יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,