(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

ילדים

ציון האמו"ר האמצעי בעיירה ניעז'ין

"גדולים צדיקים במיתתם, יותר מבחייהם"


לכבוד ט' כסלו - יום ההולדת וההלולא של האדמו"ר האמצעימאת: מערכת חב"ד AM    
2005-12-09 02:23:47
הדרך היתה ארוכה, מיגעת, ומזג האויר הסוער הכביד שבעתים. הסוסים התנהלו בעצלתיים והזמן חלף-עבר לו. יושב לו סוחר יהודי במרכבה ומנסה להירדם, דבר שלא כל-כך הולך לו עקב טלטולי הדרך הרבים. זמנו בידו - לחשוב מחשבות ולהעלות זכרונות . . .
לפני כמה חודשים עזה את ביתו, לרגל מסחרו. טרם צאתו לדרך, נפרד מידידו הקרוב - רבי יעקב. "אמנם אינך מגדיר את עצמך כחסיד" - אמר לו רבי יעקב - "אך עשה עמדי חסד - ודאי תעבור בדרכך על פני העיירה נִיֶזִ'ין אנא בבקשה ממך, בבואך לשם - גש להתפלל על קברו של הצדיק השוכן שם, ר' דובער, הלא הוא האדמו"ר האמצעי, בנו של רבינו הזקן". . .
הבטיח לידידו כי אכן כך יעשה - ונסע . . .
ומאז, שוהה הוא בדרך. ימים ושבועות חלפו והיו לחודשים. עסקיו לא הצליחו ומצב רוחו היה קודר. ליבו אמר לו כי אישתו מרותקת למטת חוליה - ואין זמן רב עד הגיעם ליעדם. לא היתה לו כל אפשרות לברר מה המצב בבית, על כן השתדל לסיים את עסקיו במהירות האפשרית ועתה הוא בדרך לביתו.
כשחדשים חלפו מאז נפרד מאשתו וילדיו, כיצד ימצאם? ומה שלום אישתו?
בדריכות ומתח רב, ציפה לרגע בו תדרוך כף רגלו על סף ביתו. שיניו נקשו זו לזו בחרדה - והוא היה חסר מנוחה. מתברר כי לא לשוא היו חששותיו. אשתו אכן חלתה קשות ומצבה היה אנוש. הרופאים לא מצאו מזור למחלתה ומצבה החמיר מיום ליום. באחד הלילות עת אבדה הכרתה, הוזעקו שלשה רופאים למטתה, אולם לא הצליחו לעוררה. הם כמעט אמרו נואש, שכן בדרך הטבע, לא נראה סיכוי להחזירה לחיים. כך עבר עליהם הלילה במתח ודאגה.
בבוקר, בשעה עשר בערך, חל לפתע המפנה. ללא שום הסבר וסיבה, רפתה המחלה - האשה החלה אט-אט לחזור לאיתנה, וכעבור חודש היתה שוב בריאה ושלימה!!!
ידידיה ומכריה הרבים אשר סעדוה בעת חוליה - היו מלאי התפעלות. תדהמת הרופאים לא ידעה גבולות. הם לא הצליחו לתפוס כיצד היא נרפאה לגמרי - ללא תרופות, מהמצב החמור בו היתה שרויה. היה ברור לכולם כי זה היה נס!!
כאשר שמע הבעל - בשובו לביתו, את אשר התרחש, ניצב פעור-פה. תמיהתו גברה - באזינו לפרטים. . .! כשמעילו עדיין עליו, כמעט מבלי לומר שלום - פנה בריצב אל ידיו ר' יעקב. עברו כמה דקות - וכבר היה בביתו מתנשם בכבדות . . .
"הסכת ושמע" - אמר לו, לאחר הפגישה הנרגשת - "באמתחתי סיפור מדהים שאפילו אתה  - החסיד הותיק, לא שמעת כמותו . . ." עוד רגע עבר - וכבר היו הדברים קולחים מפיו . . .
"עסקי בנסיעתי" - סיפר - " לא הצליחו, הפסדתי כספים רבים ונשעתי בעל-חוב. בנוסף לכך, מלא הייתי בחשש לךחייה של אשתי, אשר משום מה, נדמה היה לי כי חלתה מאד וסכנה נשקפת לחייה. בבואי לנִיֶזִ'ין, נזכרתי בהבטחתי לך. טבלתי במקוב ונכנסתי לאהל בו נמצא קברו של האדמו"ר האמצעי. בו ברגע, החל כל גופי רועד מקור - למרות הבגדים החמים בהם הייתי לבוש. פחד נורא נפל עלי ושערות ראשי סמרו. מעודי לא הרגשתי פחד כזה. הרגשתי שאני קופא . . . חשבתי שאולי כדאי לצאת משם, פן אהיה גוש קרח . . . אך אז, עלה בדעתי כי מהצדיק ודאי לא יאונה לי כל רע - ומדוע זה אימלט ממנו?"
"החילותי לומר מאמרי זוהר ופרקי תהילים, בכיתי כפ שלא בכיתי בכל ימי חיי. נחלי דמעות זלגו מעיני ושטפו את לחיי. . . לאחר מכן כתבתי שני פ"נים (בקשות ברכה מהצדיק): האחד עבור - כל בני ביתי, והאחר עבור אשתי! למרבה הפלא, אך הנחתי את הפ"נים, נתמלא ליבי שמחה ועונג כמותם לא ידעתי אי-פעם. שוב לא רציתי להתנתק מהמקום בו חשתי טעם גן-עדן".
"כך שרוי הייתי במשך שעתיים מבלי יכולת לזוז. ומרגע זה ואילך - עד שהגעתי בשלום לביתי - הייתי בשמחה ובטוב לבב, ללא כל סיבה הנראית לעין - כשם שלא היה טעם למצב רוחי הקודר שלפני כן. בבואי לביתי, בשמעי את פרטי הסיפור - כפי שהיו, שאלתי, שמא זכור להם מתי חלף רגע המשבר, מתי חל המפנה שהביא לשינוי הכביר במצבה. מתברר שהיה זה באותו רגע בו הנחתי את הפ"נים באוהלו של הצדיק!!!"
ובתרגשות הגוברת והולכת, הוסיף ואמר: "אם רבותיכם הקדושים, חיים וקיימים, גם אחרי מותם ומחוללים מופתיחם שכאלה, מי יודע כמה נעלים הם בחייהם. . ." נגש אליו רבי יעקב, לחץ את ידו, וכשמטו חודר עמוק לתוך עיניו אמר: "אמנם כן ידידי, "גולים הם רבותינו - עד לאין שיעור, ואם גדולים הם בחייהם - על אחת כמה וכמה במותם, ועל כך אמרו חכמינו זכונם לברכה: "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם"!!!
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,