(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

סיפורים

פעמיים רפואה שלימה


מיד כשנכנסו לדירה מספרים להם שאבי נפגע בצאתו ממקום עבודתו, הוא נחבט בראשו וכעת הוא סובל מזעזוע מוח. אחד הבחורים מיד פולט "כעת אני מבין למה ע sizמאת: מערכת חב"ד AM    
2004-12-26 22:29:40
אבי הינו בחור ישראלי המשתתף מידי שבוע בשיעור שנמסר בדירת מגורים בשכונת פלטבוש בניו יורק. הבחורים, תלמידי הישיבה בבית מדרשו של הרבי מלך המשיח שליט"א שבברוקלין, תמיד היו מסבירים שהרבי מלך המשיח שליט"א הינו נשיא הדור, שדואג לכל אנשי הדור. אך הדברים האלו לא הסתדרו לו, כיצד אומרים שהרבי מלך המשיח שליט"א דואג לכל יהודי?
 
את התשובה הוא התחיל לקבל בביקור שערך לראשונה בשבע מאות ושבעים – בית משיח, התאריך לא היה אקראי, מוצאי שבת י"ט בכסלו, תאריך אותו מציינים לרגל שחרורו של אדמו"ר הזקן מהכלא הרוסי לפני כמאתיים שנה. כבר בכניסתו חש שהמקום הזה הוא מקום מיוחד. חרף השעה המאוחרת – שעה ארבע וחצי לפנות בוקר עדיין ישבו חסדים רבים והתוועדו.
 
אבי מצא את עצמו מהר יושב בהתוועדות ליד הרב חננאל פיזם משדרות, אשר דיבר במעלת ההתקשרות של כל יהודי לרבי מלך המשיח שליט"א, ובמעלת כתיבה אליו. בסיום ההתוועדות ביקש לכתוב לרבי שליט"א, התשובה הברורה הסרה ממנו את פירורי הספקות האחרונים שעוד נותרו אצלו.
 
ביום חמישי שלאחרי ההתוועדות יצאו לדרכם שני בחורים כדי למסור את השיעור הקבוע בדירה, רגע לפני היציאה הם לקחו אתם לנסיעה ספר היה זה כרך ט"ז של "אגרות קודש".
 
מיד כשנכנסו לדירה מספרים להם שאבי נפגע בצאתו ממקום עבודתו, הוא נחבט בראשו וכעת הוא סובל מזעזוע מוח. אחד הבחורים מיד פולט "כעת אני מבין למה הבאנו את האגרות קודש"... הם ביררו את שם אמו של אבי ובקשו מהרבי מלך המשיח שליט"א רפואה שלימה ומיידית, אחד הנוכחים ביקש שיכתבו על חבר נוסף שאמור לעבור ניתוח ביום שלישי הקרוב, הנוכחים קיבלו על עצמם ככלי לברכה להוסיף בצדקה. המכתב הוכנס בין דפי הספר ומיד נפתח באותו עמוד קט"ז בתשובה הרבי מלך המשיח שליט"א כותב לגבי שמירת השבת ומסיים את המכתב: "בברכה לבריאות ולבשורות טובות".
 
בעמוד ממול מופיע מכתב נוסף בו כתוב שיש להמנע מויכוחים, גם מכתב זה מסתיים במילים "תקוותי שכבר הוטב, וביותר, מצב בריאות בתו שתחי’ ואצפה לבשורות טובות גם בזה".
 
הבחורים מיהרו להראות את המכתב לאבי שכבר יכל לשוחח עימם, והפנו את תשומת לב המשתתפים לכפילות של ברכת הרפואה ושנויי הנוסח. כאשר על מקרה אחד הרבי מלך המשיח שליט"א כותב "תקוותי שכבר הוטב" , ויש לומר כי מדבר לאבי. ובמכתב השני הרבי מלך המשיח שליט"א כותב "בברכה לבריאות" וכנראה שזה מדבר בקשר לניתוח. מיותר לציין כי לאחר מסר שעות חלפו לאבי כל המיחושים והוא חש בטוב.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,