(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

סיפורים

על ארבע בנות...


היא ילדה בת אחר בת, והיה נדמה לה כי בני המשפחה עושים ממנה צחוק, לאחר שילדה את הבת הרביעית נכנסה לדיכאון קשה והייתה בוכה ימים ולילות ללא הפוגה,מאת: מערכת חב"ד AM    
2005-02-28 20:58:24
מספר הרב שלום דובער הלוי וולפא מנהל מוסדות חב"ד בקריית-גת: "בישיבת תומכי-תמימים בעירנו עבד טבח יהודי בשם נעים חלפון, ליהודי זה היו 4 בנות, ועז היה רצונם להיפקד בבן זכר. בכל פעם כאשר הייתה גב’ חלפון לפני לידה הייתה במתח רב שמא גם הפעם תלד שוב בת; היה נדמה לה, משום מה, שבכל פעם שהיא יולדת בת צוחקים ממנה בני-המשפחה. כאשר ילדה את   הבת הרביעית נכנסה לדיכאון נפשי והייתה בוכה לילה ויום ללא הפוגה.

"הרופאים נתנו לה תרופות שונות כדי לחזק את מצבה הנפשי, אך מאום לא עזר. על ילדים נוספים כלל לא רצתה לשמוע והרופאים אף הזהירו אותה שתשמר מהריון בגלל מצבה הנפשי, וגם בגלל שאם תלד עוד בת הרי מי יודע מה עשוי לקרוא לה".

כאשר נסע הרב וולפא בקייץ תש"מ אל הרבי שליט"א, התקשר אליו מר חלפון לפני חודש תשרי והודיע לו כי מצבה הנפשי של אשתו ממש נורא ואיום, והוא ביקש ממנו להכניס פתק לרבי שליט"א ולשאול מה לעשות. נזכר הרב וולפא: "הכנסתי מייד פתק וקבלתי תשובה שעל מר חלפון לתקן את התפילין שלו, והרבי הוסיף: "אזכיר על הציון": כמו-כן הזכיר הרבי בנוגע להתחזקות בטהרת-המשפחה, "טלפנתי לקריית-גת ומסרתי את תשובת הרבי שליט"א. כמובן שמיד לקחו את התפילין לבדיקה ומה נדהמו לגלות שבפסוק "ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים" - חסרה התיבה... זכור! (לא שהיה מחוק -   אלא היה חסר מעיקרא!).

"מר נעים קנה תפילין חדשות ומהודרות, וכעבור זמן קצר נודע לנו שגב’ נעים מצפה לבשורות-טובות". כאשר חזר הרב וולפא לאחר כמה חודשים לקריית-גת ושמע על תוצאות בדיקת התפילין לקח את הפרשה של התפילין, צילם אותה, ופירסם בעיתון המקומי כתבה על סיפורו של מר חלפון. עורך העיתון הוסיף כי עתה ממתינים כל תושבי העיר לראות מה יהיה משפט הוולד אם זכר או נקבה... ואמנם כעבור 4 חודשים ביום שישי אחר-הצהריים התקשר אל הרב וולפא מר חלפון ובישר לו כי אשתו ילדה... בן. הוא גם סיפר שהוא החליט לקרוא לילד מנחם מענדל... בעיתון המקומי הזדרזו לספר את הבשורה, והכותרת של הכתבה הייתה : "התיקון עזר - נולד בן זכר".  
 
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,