(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

סיפורים

האקדח הזה לא מפחיד אותי!


צרור סיפורים לרגל י"ב תמוזמאת: מערכת חב"ד AM    
2004-07-02 15:56:55
י"ב תמוז הוא חג הגאולה של הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק שניאורסון ע"ה. בשנת תרפ"ז (1927) הוא נעצר על ידי הבולשת הרוסית באשמת התנגדות למשטר, הושם בכלא בתנאים תת-אנושיים ונידון למוות. האימפריה הרוסית העצומה חששה מיכולתו של רב זקן אחד לערער את משטרה, והתגייסה במלוא כוחה נגדו. מה שמעיד, באופן פרדוקסלי, על שיעור קומתו וגדולתו של הרבי ועל השפעתו.

בג` בתמוז, לאחר השתדלויות רבות הומר עונש המוות בעונש גלות, עשרה ימים אחר כך התבשר הרבי שהוא משוחרר לביתו. מאז נקבע אותו יום כיום חג בחסידות חב"ד.
 
בהיותו בכלא תיעד הרבי בשפה קולחת ועשירה את קורותיו, מהם עולה כי גם כאסיר של ברית המועצות היה הרבי הקודם אדם משוחרר, עם חירות פנימית מושלמת. למרות ייסורי התופת שסבל והעינויים הפיזיים מהם לא החלים לחלוטין כל חייו, הוא שידר עוצמה חזקה, בלתי נכנעת. הרבי כתב ביומנו אודות ההחלטה שקיבל בבואו לכלא: "באתי לידי החלטה גמורה להיות עז ותקיף, בלי חת. לדבר בשפה ברה, ולא להתחשב כלל עם המצב והסביבה אשר יסובבוני..."

בהיותו בחדר החקירות התריס פעם כלפי החוקרים, כאשר סירבו לאפשר לו להחזיק בתפילין שלו: "במשך שעתיים שהנני פה כבר שמעתי איזה עשרות פעמים כי אסיר הנני. אינני יודע אם רק אני לבד אסיר או גם כל הפקידים שפה אסירים הם, כי כמוני כמוכם, אי אתם רשאים ואי אתם יכולים לזוז ממקום משמרתכם..." החוקרים האיומים לא היו רגילים לשמוע דברים כאלו והביטו בו בתימהון, מבלי יכולת להגיב.
 
באחת החקירות כשכיוון אליו החוקר אקדח ואיים: "הצעצוע הזה פתח פיות רבות". ענה לו הרבי: "הצעצוע הזה מפחיד רק את מי שיש לו עולם אחד והרבה אלילים, אבל אני יש לי אלוקים אחד ושני עולמות."
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,