(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

משיח וגאולה

לפקוח את העיניים ולראות


לחיות עם הגאולהמאת: מערכת חב"ד AM    
2004-11-19 00:07:29
בחודשי כסלו תשנ"ב, חזר הרבי מלך המשיח שליט"א מליובאוויטש והדגיש שעלינו "לחיות עם הגאולה" עלינו להפנימה כיסוד פעיל בחיינו היום-יומיים.

בשיחות שלפנינו, מסביר הרבי שליט"א שכל שנדרש הוא "לפקוח את העיניים" ולראות.

קריאה זו, התובעת מאתנו, פשוט, לפקוח את העיניים מזכירה סיפרים חסידיים רבים, על אנשים תמימים ופשוטים שמן המשים הוענקה להם הזכות הנכספת לפגוש באליהו הנביא במסווה כלשהו, אך – משום רגישותם הבלתי מפותחת – הם לא הכירוהו, וההזדמנות החמקנים החליקה בין אצבעותיהם הגולמניות ללא שוב.

גם אל הגאולה אין להתייחס כאל תקווה בלתי נתפסת שלעתיד רחוק, אלא כאל נושא בוער, המחייב התייחסות מיידית ועכשווית. תקוותנו שהשיחה שלפנינו יעשה את הגאולה במדת מה, יותר מיידית ועכשווית מאי פעם. 


שליחותם של ישראל

חכמינו ז"ל אמרו: "לא נברא העולם אלא למשיח", כי "תכלית בריאת עולם הזה הוא, שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים", ורעיון זה אמנם יתממש בימות המשיח. כי אז, תהיה השכינה גלויה בעולם הזה, כהבטחתו של ישעיהו הנביא "ומלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים".

מכיון שבטבעו אוהב אדם מה שהרוויח ביגיע כפיו יותר ממתנה שלא עמל עליה, רצה הקב"ה לעשותו שותף פעיל בהבאת הבטחה זו לידי מימוש – שותף להקב"ה במעשה הבריאה. ואכן, זו היתה התכלית של אלפי השנים, בהן עבדו ישראל את ה’, ובכך זיככו את העולם בהכינם אותו להתגלות השכינה. במשך כל הדורות, בעת שנדדו מארץ לארץ ומבשת ליבשת, היתה התכלית הפנימית של כל מסעות הנדודים האלה, להעלות את האיכות הרוחנית של אותם המקומות שהגיע אליהם ולהכינם לקראת הגאולה.

לאורך כל ההיסטוריה שלנו נכספו בני עמנו לגמר ומילוי המשימה הזאת – שאז יבוא המשיח בפועל ממש. שלוש פעמים ביום, בכל יום מימות השנה, אנו פונים את הקב"ה ומבקשים: "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים". ואכן חז"ל מלמדים שאחת השאלות הראשונות שנשאלת הנשמה בבואה לעולם האמת היא: "ציפית לישועה"?

פיקחו את עיניכם וראו: השולחן מוכן לסעודה

ההוראה רלוואנטית במיוחד בזמננו הנוכחי, כיוון שעם ישראל כבר סיים והשלים את השליחות שהוטלה עליו. וכפי שאמר הרבי הקודם (הריי"ץ) "כבר צוחצחו הכפתורים", וכל הנדרש להבאת הגאולה כבר נעשה.

מוכנותנו לגאולה משתקפת גם בעולם בכללו. ערכים כמו חופש, סובלנות ונדיבות התפשטו ברחבי קהיליית העמים. משטרים שהתנגדו לערכים אלה, התמוטטו בפנותם את מקומם ליתר התדברות ולהתחלקות עם מי שאין לו.

חז"ל מתארים את הגאולה כסעודה על פי דימוי זה, הנה השולחן כבר ערוך, הכל כבר הוגש, ואנו יושבים אל השולחן יחד עם משיח. כל שעלינו לעשות הוא לפקוח את העיניים.

להכין את העולם לקראת משיח

גם בדורות הקודמים היה תמיד פוטנציאל של גאולה. בגירסתו הידועה של הרמב"ם לשלושה עשר העקרים שעליהם חובה על כל יהודי להאמין, עיקר האמונה השנים עשר הוא: "אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, אף על פי שיתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא". במילים אלו אין הכוונה שכל יום עלינו לצפות שמשיח יבוא ביום מן הימים, אלא שבכל יום עלינו לצפות למשיח שיבוא באותו יום ממש.

חז"ל מתארים את משיח כמי שממתין בקוצר רוח שתנתן לו רשות לבוא. אולם, בדורות הקודמים התעכב בואו בגלל העובדה שישראל לא השלימו עדיין את יעודם, ואילו כיום, כבר נשלמה ונסתיימה כל העבודה; לא חסר דבר; כל שעלינו לעשות הוא לקבל את עובדת בואו.

זה האתגר העומד בפני דורנו: להביא לכך שהעולם יהיה מודע למשיח ולהתאים את הסביבה כך, שתאפשר לו, למשיח למלא את שליחות. כל לימוד תורה שאנו לומדים וכל מצווה שאנו מקיימים חייבים להיות חדורים במטרה הזאת ומכוונים כלפיה.

לכוון את השמיעה לצלילי הגאולה

יש ביכולתנו להשיג מודעות למשיח על ידי לימוד פנימיות התורה – היינו מימד היסוד שבה

[הקשר בין פנימיות התורה ובין הגאולה השלמה מודגש על ידי האיגרת המפורסמת של הבעל שם טוב, בה הוא מתאר את פגישתו עם משיח בעולם העליון. הוא שאל את המשיח: "אימתי קאתי מר (מתי אתה בא)" ומשיח ענהו: "כשיפוצו מעיינותיך (של תורת החסידות) חוצה". כיון שעקר בואו של משיח הוא קיום התכלית של "מלאה הארץ דעה את ה’", הרי שהוא יוקדם על ידי התפשטות לימוד פנימיות התורה, המפיצה את הדעת הזאת. לימוד זה איננו תחומו הבלעדי של הגבר. החובה המוטלת גם על נשים, ללמוד את המימד הפנימי של התורה, היינו תורת החסידות נידונה על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח ב"ספר המנהגים".]

וביחוד על ידי לימוד הנושאים העוסקים בגאולה ומשיח. תהליך זה יפקח את עיני רוחנו במדה כזו שנוכל לחיות את חיינו מיום ליום, כשאנו קשובים, ללא הרף לצלילי הגאולה.

יתירה מזו, חיזוק המודעות למהותה של הגאולה, ישמש כמזרז אשר יחיש את בוא היום בו נפקח את עינינו הגשמיות ונראה – שאנו עומדים בארץ ישראל, ולא זו בלבד, אלא בירשלים, ושם, בבית המקדש, עם ביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו.


הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,