(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

בטחון עם ישראל

הרש"י הראשון בתורה


פרשת בראשית - פירושו הראשון של גדול המפרשיםמאת: מערכת חב"ד AM    
2004-10-03 20:53:36
הרבי מלך המשיח שליט"א מרבה לצטט את גדול מפרשי התורה - רש"י בקשר לעמדה הנצחית היהודית על אחיזתנו בארץ המובטחת - ארץ ישראל.

וכך כותב רש"י הקדוש בחומש בראשית פרק א’ פסוק א’ (הרש"י הראשון): "בראשית. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא המהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום (תהלים קי"א) כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעת גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו:".

זאת אומרת שכבר בפירושו הראשון של רש"י אנו נתקלים בטענה של הגויים על בעלות הארץ. ולכן רש"י פותח בשם רבי יצחק שלכאורה היה מן הראוי לפתוח את התורה שהיא ספר של חוקים ומצוות במצצוה הראשונה שנצטוו בה בני ישראל. ואכן למה התורה נפתחה בסיפור כל מעשה הבריאה ומעשי האבות שבהם כלולים הבטחת הארץ לבני ישראל?

על כך עונה רש"י כי יש בדבר תשובה ניצחת של בני ישראל לאומות העולם, אשר מן התורה אנו רואים שהארץ שייכת לקדוש ברוך הוא! הוא ברא אותה. והוא מחליט למי היא תנתן ועל כן כאשר גרם בורא העולם שבני ישראל יזכו בארץ, אין לאומות העולם שום טענה.

נוסיף ונציין כאן שגם אומות העולם - הגויים מודים בחלק זה של התנ"ך, אשר מתאר את בריאת העולם בידי השם יתברך.

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,