(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

בטחון עם ישראל

הרבי מלך המשיח שליט"א עם משה קצב

לבטל מיד את האוטונומיה


עסוקים ילדים פלסטינים ב"מבחני אומץ", לפגיעה והרג חפים מפשעמאת: מערכת חב"ד AM    
2003-07-14 12:07:28

מאת: הרב זימרני ציק 

ילדי ישראל תינוקות של בית רבן, בעניני יראת שמים טהורה, אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת ה', קיום מצוות בהידור. אך בעוד אלה עסוקים בחיפש דרכים להיטיב, עסוקים ילדים פלסטינים ב"מבחני אומץ", לפגיעה והרג חפים מפשע ובאימוץ "מורשת השהיד".

מספר הילדים פלסטינים שנהרגו בתקופה האחרונה, במהלך נסיונות לבצע פיגוע, מעיד על כך.

ובעוד שאצלנו מהווה המלחמה, אילוץ קשה ביותר, הרי שבקרב הפלסטינים היא חלק משאת נפשם.

בעוד שאצלנו - לא ניתנה התורה, תורת חיים, תורת חסד, אלא רק בזכות ילדי ישראל תינוקות של בית רבן, הנה אצל הפלסטינים מערכת החינוך לא רק שאינה תורמת דבר למניעת התופעה אדרבא היא מעודדת את הילדים למעשי חבלה, ח"ו.

מי שאחראי פורמלית כיום לנושא חינוכם של הערבים היושבים בשטחי יש"ע, הוא משרד החינוך של הרשות הפלסטינית, זהו בדיוק אותו משרד הנזכר בשיחתו הידועה אמר הרבי שליט"א מלך המשיח, למר משה קצב י' שבט ה'תשנ"ב, אודות הסכנה שבאוטונומיה וכך הוא אומר:

"ובנוגע למה שמסבירים שאין מדובר אלא על מנהל עצמי... שינהלו לבד את 'החינוך' שלהם ו'חקלאות' משלהם וגו' - אבל לא ענייני חוץ ובטחון ושזהו רק לנסיון, הרי זה עניין של דיפלומטיה"....אבל כאן אין מדובר אודות פוליטיקה, אלא אודות דיבורים ר"ל אודות מסירת חלקים מארץ ישראל...".

יש לזכור היטב - לאיזו אוטונומיה התנגד הרבי שליט"א מלך המשיח באותו שיחה ידועה. אוטונומיה שעוסקת בחינוך, מים וירקות...

והנה על מינהל עצמי שכזה, ללא כל סממנן נוסף של ריבונות, יוצא הרבי מלך המשיח שליט"א לנגדו, ומכריז כי:

"אזי אני מנחם מענדל יהיה הראשון שילחום בכל התוקף בכל הכוחות שלי נגד מר ש... ואכן שמיר מאבד את שלטון.

ביטול האוטונומיה

צריך לזכור, גם כיבוש שטחי יש"ע מחדש, לא מהווה פתרון עדיין, מאחר והוא מתייחס אך ורק לנושא הבטחון אך אינו מתייחס לכל נושא הקרקע, החינוך, המים, האדמינסטרציה, בקיצור האוטונומיה. ולכן כבר באותה שיחה הבהיר הרבי שליט"א מלך המשיח, כי המוצא היחיד הוא "צריכים לראות שש... יבטל מיד את ההחלטה והדיבורים אודות האוטונומיה". כל זמן שהיא קיימת אפילו ברבונות קלה ביותר, הרי שהיא מהווה את המדינה בדרך, של המדינה פלסטינית, היל"ת. ועל כן הפתרון היחיד הוא: קבלת מלכותו של הרבי שליט"א מלך המשיח ומתוך שמחה וחיות וטוב לבב, עכשיו ממש

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,