(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

בטחון עם ישראל

שלימות ארץ הקודש ובטחון בניה


"באם ימשיכו בכיוון זה אודות דיבורים כאלו אזי אני... יהי' הראשון שילחם בכל התוקף"מאת: מערכת חב"ד AM    
2003-11-24 07:08:27
מלחמתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על שלימות ארץ הקודש היא מן מפורסמות. הרבי מרבה לדבר ולעורר על כך שעל פי ההלכה אסור למסור אף לא שעל אחד משטחי ארץ ישראל לגויים, וזאת מצד פיקוח נפש.

הרבי שליט"א חוזר ומתריע שמסירת שטחים מארצנו הקדושה לאויבנו, מסכנת את בטחונם של מליוני יהודים. אף נגד הדיבורים בדבר אוטונמיה לוחם הרבי מלך המשיח באמרו (יו"ד שבט תשנ"ב) למר משה קצב: "אלו הם בגדר האיסור המפורש של "לא תחנם" – שאסור למסור שום חלק מארץ ישראל לאומות העולם. דיבורים אלו יביאו סוף כל סוף למכירת חלקים מארץ ישראל בפועל... זו כפירה בה’ ובתורתו, בארץ ישראל ובקדושת ארץ ישראל... זהו ענין של פיקוח נפש ממש... הוא חילול ה’ וחילול הקודש... מדובר בכך שממשלת ישראל תכריז מלחמה גלויה נגד השם ונגד תורתו".

לקראת סוף השיחה עם מר משה קצב שכיהן אז כשר באותה ממשלה אמר הרבי שליט"א בתוקף: "...באם ימשיכו בכיוון זה אודות דיבורים כאלו – אזי אני מנחם מענדל יהי’ הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכוחות נגד שמיר שתתפרק הממשלה"!!!

הרבי  מלך המשיח שליט"א לוחם, במשך כל השנים, נגד ויתורי הממשלות לערבים, ותובע שיש להלחם בכל התוקף נגד המחבלים ימח-שמם ואף ניהל מערכה (בשנת תש"ל – 1970) נגד הפסקת האש בתעלת-סואץ, שאת תוצאותיה הרות האסון במלחמת יום הכיפורים, צפה כבר אז ברוח קדשו.

ובמהלך מלחמת יום הכיפורים, הרבי מלך המשיח שליט"א נאבק כארי לשכנע את הממשלה להמשיך את המצור על הארמיה המצרית, לא לפחד מאמריקה ותבע לסיים את המצור על פי ההלכה – "...עד רדתה". יש לנצל גם את ההצלחה ברמת הגולן ולהכות בסורים בדמשק – עיר בירתם! יש למוטט את האוייב המסוכן והאכזרי הזה. הרבי שליט"א זעק במלחמת "שלום הגליל" שחייבים לסיים במהירות את חיסולם של כל המחבלים זרע עמלק ימח שמם שלא יוכלו יותר לעולם להרים את ראשם עוד נגד עם ישראל.

בשנת תשנ"ג – 1993 התקיים בארץ ישראל קמפיין ענק תחת הכותרת "ארץ ישראל בסכנה" במסגרתו התכנסו כחצי מליון יהודים בירושלים, כל זאת לאחר נענוע בראשו של הרבי מלך המשיח לאות חיוב. המאבק נמשך עד עצם היום הזה. השיקול היחיד הוא טובתם האמיתית והנצחית של בני ישראל על פי תורת השם. כיום ברור לכל כי אילו היו שומעים לרבי שליט"א מלך המשיח, לדעתו – דעת תורת אמיתית ואנטי גלותית, היו נחסכים אלפי קרבנות מעם ישראל בחזית ובעורף (שהפך לדאבוננו לחזית) והמצב הבטחוני בארצנו הקדושה היה מעודד בהרבה יותר.

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,