(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פרשת השבוע

המלחמה שלא נגמרה


פרשתינו עוסקת במוסר הלחימה של העם היהודי לדורותיומאת: מערכת חב"ד AM    
2003-09-02 14:03:38
מאז ומתמיד היה עם ישראל למוד מלחמות ומערכות, הדרך הארוכה שעשה ממצרים לארץ ישראל הביאה אותו לכוננות לחימה תמידית, עמי האיזור 'לא אהבו' - בלשון המעטה - את העובדה שמדובר בעבדים משוחררים שהרימו ראש. ארבעים ושניים המסעות שעשו בני ישראל הפגישו אותם פעמים רבות עם עמים אכולי קנאה ואחוזי פחד, סיבות טובות מצידם למלחמה עם ישראל.

פרשתינו עוסקת במוסר הלחימה של העם היהודי לדורותיו. היחס לשבויים ולרכושם, הזהירות מהשחתת עצי פרי גם לצורך מצור על העיר, ההקפדה על שמירת המוטיבציה הפנימית של הלוחמים, ופרטים נוספים המגבשים הרכב מנצח לניהול המערכה. הפרשה שפותחת בפסוק "כי תצא למלחמה" גם מסתיימת בחובת ההכחדה של העם העמלקי שהזיק לתדמית היהודית ויצא למלחמה עם בני ישראל בצאתם ממצרים.

פתיחת הפרשה העוסקת, כאמור, במוסר המלחמה, מדברת על 'מלחמת הרשות' ולא על 'מלחמת מצוה', כאן מפרטת התורה את הליכות הלוחמים במלחמה שאינה מצוה מן התורה ונועדה אך ורק לחזק את מעמדם האסטרטגי של בני ישראל. מאחר וכך, לא מכלילה התורה את מלחמת עמלק בפסוקים אלו, ומקדישה לנו  בסיום הפרשה תורת לחימה שונה עבור העמלקים: "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח".

את היחס ה'מיוחד' לעמלק מסבירה התורה בכך שזהו העם היחיד שההין לצאת למלחמה בישראל בצאתם ממצרים. אומות העולם צפו מן הצד כיצד ציבור כה קטן ויחסית חלש גורף ניצחונות מול מלכים גדולים ועצומים, ותופעה שמימית זו גרמה להם לשמור דיסטנס מאולץ מול בני ישראל. עמלק החליט כי לא לעולם תשמר התדמית של ישראל כעם בלתי מנוצח, ויצא למלחמה בישראל במטרה לשבור את המיתוס בקרב עמי האיזור.

על עמלק נאמר כי הוא נמשל לאמבטיה רותחת שכולם מפחדים להיכנס לתוכה, בא אחד ואמר, אקפוץ פנימה ואכוה, אך אחריי יכנסו כולם כשיראו שזה אפשרי. כך עמלק שם נפשו בכפו ונלחם עם ישראל במטרה לגרור אחריו עמים נוספים. על כך אומרת התורה: "אשר קרך בדרך" – שגרם לצינון הפחד מישראל. המלחמה בעמלק הינה נצחית ועד שלא יכרת זרעו של עמלק אומר הקב"ה כי כסאו אינו שלם. בזמן שאול נצטוה כמלך להכרית את אגג העמלקי ואת עמו, וכך בכל עת שיד ישראל תקיפה מצווים הם להילחם ולהכחיד את זכר עמלק. גם כעת בימי הגלות ממשיכה מלחמה זו בעמלק, אך מחוסר בנתונים על זהותו העכשוית, ומאחר שיד ישראל אינה תקיפה מתנהלת מלחמה זו, ברוחניות.   

 המלחמה היום יומית של ישראל בעמלק בזמן הגלות היא נגד התכונה האופיינית אותו: הקרירות. כשיהודי מנסה לעבות את הקשר שלו עם הקב"ה ולהתקרב יותר לאלוקות על ידי תורה ומעשים טובים, צץ לפעמים אותו עמלק ומנסה לצנן את ההתלהבות. הוא מדבר על כך שחבל לקפוץ בבת אחת, כדאי לקבל בהדרגה עול מלכות שמים, הוא מצליח למצוא טיעונים שיכליים עם זיקה ליהדות שאין צורך בהידור מצוה, מספיק קיומה של הלכה היבשה, וכך הלאה. זאת המלחמה התמידית שלנו בעמלק, לא לאפשר לו קיום ולו רגעי בתוכנו.

הקב"ה מבטיח לנו סיוע ואומר: כי תצא למלחמה", עליך רק להחליט כי אתה יוצא למלחמה, וכבר: "ונתנו ה' אלוקיך בידיך" - תקבל את הסיוע מלמעלה. בזכות האמונה החמה והלוהטת של עם ישראל בגאולה האמיתית והשלימה, ננצח את תכונת הקרירות העמלקית ונביא להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,