(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פרשת השבוע

לשמוע כדי לראות


כוחה של הראיה כה רב עד שלא ניתן לשכנע אדם היפך ממה שראהמאת: מערכת חב"ד AM    
2003-08-18 00:49:41
בגוף האדם קיימים כמה חושים דרכם מתאפשרים פעולות השמיעה המישוש הריח ואף הראיה. כל חוש ויתרונו מביא את האדם לאמת דברים שונים. עיוור שמריח פרח יודע שקיים בסביבתו דבר ריחני, אך הוא אינו יודע כלל כיצד הוא נראה, לעומתו אדם שחוש הריח שלו כהה אך חוש הראיה שלו בריא, יכול לודאות באמצעות הראיה את קיומו של הפרח אך ללא אפשרות לדעת את ריחו.

את פרשתינו פותחת התורה במילים: "ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הקללה", כוחה של הראיה כה רב עד שלא ניתן לשכנע אדם היפך ממה שראה, כיון שהראיה מאמתת מציאות באופן מושלם. את המעלה שיש בשמירת התורה והמצוות מציג משה לעם ישראל באופן של ראיה, כך שלא תתכן מציאות שונה.

הפסוקים שלאחר מכן אומר משה, "את הברכה אשר תשמעון אל מצוות ה'... והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה'". הברכה היא כאשר שומעים ומוכנים לקבל, הקללה מתחילה כשיש חיסרון במוכנות לקבל, לשמוע, להאזין.

"אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על הגובה האמיתי" כך אמר אחד מנשיאי חב"ד בדורות האחרונים. כשאדם מוכן לספוג ביקורת מתוך ידיעה כי זוהי רק טובתו זאת רק מקפיצה בכדי שיוכל להגיע למעלה גבוהה יותר, לתקן את חולשותיו ולמצוא את הדרך הנכונה לחיים מאושרים ואיכותיים. כשיהודי מקבל הערה כמחמאה, הוא עושה את הצעד הנכון והאמיץ בדרך לשלימות. זאת ברכה אמיתית.

אך כשאדם מקבל הערה ומתרגם זאת מיידית ליריבות אישית, ופותח במסע נקמנות מילולית, זאת הקללה האמיתית. אדם כזה לא יוכל להגיע לעולם לתיקון מידותיו, לגובה האמיתי אליו יכולה להוביל הביקורת. כך פונה משה לעם ישראל ומציע להם את הברכה באופן מוחשי, באופן של ראיה, אם רק ישמעו. מיד כשיטו אוזן לשמוע את דברו של הקב"ה, יראו ברכה והצלחה. 

דברים אלו נכונים בכל יום, אך בשבת פרשת ראה בה מברכים את חודש אלול הידוע כחודש "הרחמים והסליחות" הם בולטים שבעתיים. זהו זמן בו עוסקים בעולם בהכנות רוחניות לימי הדין, בוררים בנפה את המעשים שבכל יום, ומחפשים כיצד לתקן את המעוות. רבים מבני ישראל קמים לסליחות בכל חודש אלול, ובאשמורת הבוקר מצערים את גופם על מנת לבקש מחילה וסליחה, ומתדפקים על שערי שמים להתברך בשנה טובה ומתוקה.

רק כשמוכנים לשמוע דברי ביקורת שנאמרים באהבת ישראל אמיתית, בכאב ובשותפות של יהודים, שערבים זה לזה, ניתן להגיע לחשבון נפש אמיתי. כשהביקורת נאמרת בכדי לתקן ולסייע, היא מרופדת באהבת ישראל ונשמעת כמחמאה. זאת הברכה האמיתית "אשר תשמעון", וכאשר יהודי שומע, מפנים ומתקן, הוא מקבל את התוצאות באופן של "ראיה", חי ומוחשי.

בשבת זו, הורה הרבי מליובאויטש מלך המשיח לפרסם לכל אנשי הדור בדברים היוצאים מן הלב, שהקב"ה אומר על ידי עבדיו הנביאים לכל אחד ואחד מישראל "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה", ועד שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת הגאולה האמיתית והשלימה.   

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,