(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פרשת השבוע

להיתפס לקטנות


כשזה חסר למערכת חשמלית מתוחכמת, היא לא תעבוד...מאת: מערכת חב"ד AM    
2003-08-12 17:54:44
ספר דברים, החמישי שבחלקי התורה, נאמר לבני ישראל על ידי משה רבינו ימים ספורים לפני הסתלקותו. את המצוות שמדגיש משה בפרשיות אלו יפגשו בכניסתם לארץ, וייאלצו להתמודד פנים בפנים עם מצבים עליהם רק שמעו עד עתה.

מצוות רבות קשורות ונוהגות אך ורק בארץ ישראל והתדרוך שמקבלים ממשה נועד לחזק את המודעות לקדושתה של הארץ, והמחוייבות המיוחדת שיש בהתיישבות בה. הרמב"ן (רבי משה בן נחמן) מביא בהקדמתו לספר דברים, שבפרשיות אלו חוזר משה רק על המצוות הנחוצות לעם ישראל בכניסתם לארץ, ואפילו מצוות בסיסיות ועיקריות שכבר פרט בעבר, לא נזכרו, מסיבה זו.

דוקא ברגעים אלו, כשכל מילה נשקלת בקפידה ושום מצוה שאינה הכרחית לא מוזכרת, פותחת פרשתינו במילים: "והיה עקב תשמעון". העקב, הוא החלק התחתון שבגוף האדם הוא אומנם חשוב לתפקוד הרגל אך בודאי שאינו נושא באחריות כללית כמו שמחזיקים הלב והראש. והנה, אף על פי כן תולה משה רבינו את הברכה הצפונה לעם ישראל, במצוות ’פשוטות’ שאדם אינו טורח לבצע, ומבטיח עבורם שפע גשמי, דוקא בזמן היקר והקצר שנותר למשה בעולם הזה, הוא טורח להזהיר על המצוות ה’שוליות’.

ל’עקב’ יש משמעות נוספת, העקב שברגל עם היותו נחות ותחתון, עליו עומד הגוף. גם אותם המצוות המכונות ’עקב’ נושאות באחריות דומה, הם מסיימות ומשלימות את המצוות העיקריות, ועליהן עומדת קומת המצוות השלימה.

תקופה זו בה אנו נמצאים נקראת במקורות, "עקבתא דמשיחא", מלשון עקב. תקופה זו היא משלימה ומסיימת את ימי הגלות. הנסיונות שבה קשים, דוקא בשל כך, דרושה הקפדה יתירה בשמירת המצוות. כשנמצאים בתקופה שחותמת את עבודתם של בני ישראל בכל הדורות, על יהודי להקפיד במיוחד על המצוות הקטנות שאינו רואה בהם חשיבות, מצוות שהוא דש בעקביו.

נאמר כי משה רבינו היה עניו מכל האיש אשר על פני האדמה כיון שהביט ברוח הקודש על תקופה זו של עיקבתא דמשיחא, בה החושך הרוחני יהיה רב, והנסיונות יעלימו על האמת, ובכל זאת יקיימו יהודים תורה ומצוות. משה רבינו הביט על עצמו ועל תקופתו והסיק כי לקיים תורה ומצוות בתקופה של גילוי אלוקי כה מוחשי הוא דבר מתבקש, אך לקיים את המצוות בעקבתא דמשיחא, זאת גדולה שהוא מצדיע לה. דוקא בתקופה זו, תולה משה את הברכה והשפע הגשמי של עם ישראל בביצוע המצוות הקטנות, כי משמעותן רב וסימבולי.

הרמב"ם בסיפרו ה’יד החזקה’ נותן בידינו את זוית הראיה הנכונה, כיצד צריך יהודי להביט על מצוות מזדמנות ושוליות. הרמב"ם אומר, שעל יהודי לראות את מצב העולם שקול, כמות המצוות והעבירות שוה. עשה עבירה אחת, הכריע את העולם לכף חובה, עשה מצוה אחת, הכריע את העולם לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה. כשזה המצב הנתון, גם מצוות שוליות שבבחינת ’עקב’ גורליות, ועולם שלם תלוי בהם. בשל כך טמונה הברכה במצוות אלו.

’בורג’ הוא פיסת מתכת קטנה, אך כשזה חסר למערכת חשמלית מתוחכמת, היא לא תעבוד...
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,