(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פרשת השבוע

רוצים משיח!


בורא העולם ממתין ומצפה לשמוע את קולם של בניו הפונים אליומאת: מערכת חב"ד AM    
2003-08-04 08:09:13
רגעים ספורים לפני שמעביר את שרביט ההנהגה ליהושע, מרגיש משה את הצורך לשחזר עימם ארועים גורליים שהביאו לשינויים לא נעימים במצבם הדמוגרפי, ולתהפוכות ביחסי הכוחות מול אומות העולם.

הפסוק המוכר ביותר בפרשה, הוא ללא ספק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". פסוק זה אמרו בני יעקב, המכונה "ישראל", ליד מיטתו בכדי להבטיח לאביהם כי כל בניו הולכים בדרכיו באמונה הפשוטה כי ה' אחד, ואין זולתו. בפסוק זה בוחר משה להדריך את בני ישראל לפני מותו, לאחר ששמעו מפיו שנית את עשרת הדיברות, את השכר הטמון בקיומם, וההפסד המונח בעזבונם.

"שמע" היא ראשי תיבות של דברי הנביא בהפטרת הפרשה: "שאו מרום עינכם וראו מי ברא אלה", בהכרת הטוב וההבנה מי ברא ונתן את הברכה בעולם, ניתן להגיע לתשובה אמיתית, ולדיקדוק כנה, כיצד אנו כנבראים משיבים גמול לקב"ה, או חלילה, כופרים בטובה ומשיבים תחתיה, במעשים לא רצויים. להכרת הטוב וליראת שמים ניתן להגיע בעצם ההבטה למעלה, כך מובא בספרים הקדושים.

דוגמאות לכך ניתן ללמוד ממקומות נוספים בתורה בהם גרמה ההבטה לשמים, פעולה על טבעית. במלחמת עמלק, למשל, מסופר שבכל זמן שהיו ידיו של משה מונפות כלפי מעלה, נצחו ישראל, וכשהיו למטה, היו מפסידים. הגמרא שואלת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? ומשיבה על כך: סוד ההצלחה במעשה משה היה טמון בזה שבני ישראל הביטו כלפי מעלה, ונזכרו באביהם שבשמים, אז היו מנצחים, אך כשהיו מביטים על מעשה ידיהם ומאמינים בכוחם, היו מובסים.

ברגעים אלו שלפני הסתלקותו מבקש משה להשריש בבני ישראל את סוד האמונה, את ההבנה כי בכל מצב: "שאו מרום עיניכם", יש להביט ולזכור "מי ברא אלה", מי הגורם לכל המאורעות, ומי הכתובת היחידה לבקשת עזרה. משה רואה בעיניו את ימי הגלות הקשים, את הזמנים בהם יאכל העם מרורים, יוכה ויושפל עד עפר, ומציע "שאו מרום עיניכם", יש כתובת, יש אבא בשמים שכל רצונו הוא לראות את בניו שבים אליו, קוראים לו, אבא.

גם לאחר גלות קשה שבאה בעקבות הזנחת דרך התורה והמצוות, מחכה הקדוש ברוך הוא לשמוע את התביעה לגאולה, גם לאחר שבני ישראל מתערבים בגויים לומדים ממעשיהם וסוגדים לעבודה זרה מוכן הקדוש ברוך הוא לנווט את דרכם חזרה לדרך הישר והטוב, כי בכל רגע ובכל מקום ממנו מבקש יהודי את עזרתו של הבורא, הוא יזכה לזה.

"בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים", מוסיף משה רבינו, "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו, כי א-ל רחום השם אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם", גלות זו האחרונה, בה נראה כי המצב אינו בשליטה, וכי הרוע רודף את עם ישראל, מזכיר משה, "שאו מרום עיניכם", הקב"ה מחכה שנבקש גאולה, שנעשה פעולה נוספת להתקרב אליו, להוכיח את עצמנו.

הרבי מלך המשיח שליט"א מדגיש בשיחותיו כי כעת מה שנותר הוא לתבוע את הגאולה האמיתית והשלימה, זו שנאמרה בשבועה לאבותינו. חלפו הימים הקשים, עם ישראל דוכא דיו, הסבל הגדיש את הסאה, כעת עלינו להתחזק בדרישה כלפי בורא העולם, אבא, אנו רוצים גאולה!
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,