(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

ימי בין המיצרים

מנהגי הרבי שליט"א מלך המשיח בתשעת הימים ותשעה באב


מאת הרב חס"ד (חנניה סיני דוד) הלברשטאם ששימש בבית הרבי שליט"א מלך המשיח והרבניתמאת: מערכת חב"ד AM    
2007-07-23 12:55:28
א. בערב ראש חודש אב, ביום, נוהג הרבי שליט"א מלך המשיח ללבוש את כל החולצות שעתיד ללבוש במשך תשעת הימים. מכיוון שהרבי שליט"א מלך המשיח מחליף בכל יום חולצה, לבש הרבי שליט"א מלך המשיח תשעה חולצות, אחד אחרי השני. כשהוריד את החולצה, הורידה עם השרוולים הפוכים, להיכר שכבר לבש אותם, והיה תולה על המתלה, אחד על השני, כשהשרוולים הפוכים.
ב. בערב תשעה באב, הרבי שליט"א מלך המשיח אוכל בסעודה מפסקת ביצה עם אפר, כרגיל, וכן בייגל. פעם אירע שהיו על השולחן שתי לחמניות עגולות, ולא היה בייגל. שאל הרבי שליט"א מלך המשיח: אין בייגל’ס? לא ירדתי לסוף דעתו הק', והרבי שליט"א מלך המשיח המשיך: בצאנז לא היו אוכלים בערב תשעה-באב בייגל’ס?
רצתי מיד לעבר הדלת כדי לקנות בייגל, אבל אז פנה אלי הרבי הרבי שליט"א מלך המשיח והראה לי שחתך חור בתוך הלחמנייה, ואמר:נו, איך האב שוין ר בייגל. דררפסט ניט לויפן [= נו, יש לי כבר בייגל. אינך צריך לרוץ]...
מקרה דומה אירע שנה אחר-כך, בפורים. שכחנו לקנות קרעפלרך, וכאשר הרבי שליט"א מלך המשיח הגיע לסעודה, שאל אם יש קרעפלרך. נזכרתי שלא קנינו, ורצתי לעבר הדלת. ואז אני שומע את הרבנית שואלת: ראביי הלברשטם, להיכן אתה הולך? השבתי שאני הולך לקנות ממסעדת מרמלשטיין את הקרעפלרך, והרבי שליט"א מלך המשיח קרא לי, וכשהוא מכניס חתיכת בשר מהמרק לתוך החלה ומהדק בצדדים, אמר לי:אין צורך לרוץ, יש לי כבר קרעפלרך.
ג. בסעודה מפסקת ערב תשעה באב נוהג הרבי שליט"א מלך המשיח להפוך כסא ולשבת על צדו. בשנת תשמ”ב, לקראת הסעודה-מפסקת הצעתי לרבי שליט"א מלך המשיח להוריד מהקומה השלישית כסא שחתכו את רגליו. כסא זה נשמר מימי האבלות על הרבנית חנה ע”ה, ונשמר יחד עם כל רהיטיה בקומה השלישית בבית הרבי שליט"א מלך המשיח. הרבי שליט"א מלך המשיח סירב ואמר:דאס זאל מען נוצן אויף פריילעכע זרכן [= זה ישמש לדברים שמחים]... זאת אומרת, שמכיוון שהשתמשו בזה בימי אבלות, לא רצה הרבי שליט"א מלך המשיח להשתמש בזה בזמנים אחרים.
ד. בשנים הראשונות שעבדתי בבית הרבי שליט"א מלך המשיח הבחנתי בבוקר תשעה באב, שבמהלך הלילה הוריד הרבי שליט"א מלך המשיח את המזרון ממיטתו, וישן כשהמזרון מונח על הרצפה. על המזרון הייתה מונחת הכרית. לאחר שנת תשל”ח עשיתי זאת בעצמי, כדי להקל על הרבי שליט"א מלך המשיח.
ה. הרבנית סיפרה לי שאצל כל הרביים, כשהגיע שעת מנחה של תשעה באב, הם היו מאוד מאוד רציניים, ובהפטרה היו בכיות.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,