(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

ימי בין המיצרים

יהודים מתפללים בכותל המערבי

מנהגי ט' באב בזמן הגלות
מאת: מערכת חב"ד AM    
2007-07-23 11:09:24
בערב תשעה באב, סמוך לסוף היום אוכלים סעודה מפסקת. אסור לאכול בה שני סוגי תבשילין אלא אחד בלבד, נוהגים לאכול ביצה, שזהו זכר לאבלות. אבל לחם, פירות, וכדומה אפשר לאכול לשובע נפשו. יש הנוהגים לטבול את פרוסת הלחם והביצה באפר.

כולם חייבים בצום ט’ באב. בנים מגיל בר מצווה (13)  ובנות מגיל בת מצווה (12). במקרה של מחלה יש לשאול רב מורה הוראה מה לעשות. הצום מתחיל בח’ באב עם שקיעת החמה ונמשך עד למחרת בלילה.

בתשעה באב אסור להתרחץ, בבוקר עם הקימה נוטלים ידיים על ידי ששופכים מים על קצה האצבעות, אבל אם הידיים מלוכלכות ממש מותר לרחוץ את המקום המלוכלך.

אסור לנעול נעלי עור. לעומת זאת מותר לנעול נעלי גומי או נעליים מכל חומר אחר רק לא מעור. אם הולכים בדרך ואין אפשרות לנעול נעליים אחרות, מותר לנעול נעלי עור, אולם ברגע שאפשר יש לחלוץ נעליים אלה.

עד חצות היום אסור לשבת על כסא גבוה. יושבים על הרצפה או על ספסלל נמוך. נוהגים להחשיך את התאורה, 

אסור לדרוש בשלום כל אדם בתשעה באב, מי שאינו יודע דין זה ודורש בשלומך, עליך להחזירו בשפה רפה. 

אין עושים כל מלאכה שיש עמה הנאה או תועלת כלכלית.

בליל ט’ באב קוראים מגילת איכה ולמחרת אומרים קינות. בבוקר מתפללים בלי טלית ותפילין, אולם את הטלית קטן לובשים כרגיל. בתפילת מנחה מתעטפים בטלית ומניחים תפילין. כשחל ט’ באב בשבת הוא נדחה ליום א’. 

נוהגים להוסיף ביום זה בצדקה, ככתוב: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה". 

מסירים את הפרוכת שעל ארון הקודש בבית הכנסת עד תפילת מנחה. 

אין אומרים ’תחנון’ בתשעה באב משום שנקרא ’מועד’ (ככתוב: "קרא עלי מועד לשבור בחורי").

נוהגים שלא לברך ברכת ’שעשה לי כל צרכי’ עד למחרת היום (מכיוון שלא נועלים נעליים).

יש נוהגים לסדר ולשטוף את הבית אחר חצות היום, רמז לגאולה העתידה לבוא במהרה.

במוצאי הצום נוטלים ידים, כיוון שבבוקר נטלו רק עד קשרי האצבעות.

נוהגים לקדש את הלבנה במוצאי היום.

עד חצות העשירי באב נוהגים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, וכן להימנע מרחיצה של תענוג ומתספורת, משום שאז היה עיקר שריפת בית המקדש.

מערב תשעה באב אחרי הצהריים ועד לאחר יום הצום, מותר ללמוד רק ענינים הקשורים בחורבן בית המקדש או מאורעות אחרים של פורענויות. הסיבה לכך היא, כי הלימוד הוא תענוג, דבר האסור בתשעה באב. על פי הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א לערוך סיומי מסכת בראש חודש אב מסיימים ביום זה מסכת הקשורה לעניני אבילות, לימוד שיעור ה"חת"ת" אחרי חצות.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,