(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

שבועות

חג השבועות
מאת: מערכת חב"ד AM    
2007-05-21 23:56:42
בחג השבועות קוראים בתורה את "עשרת הדברות". הדיבר הראשון הוא "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצריים" ( שמות כ,א').
שואל הרבי שליט"א מלך המשיח מדוע לא אמר הקב"ה "אשר בראתי שמיים וארץ"? ומסביר כי יציאת מצריים היא אירוע גדול יותר במעלה מאשר בריאת העולם. מאחר והקב"ה הוא אין סופי ובלתי מוגבל, אין זה פלא שהוא יכול לברוא יש מאין!
ביציאת מצריים היה צורך להתגלות הקב"ה ע"י מופתים וכוחות נעלים ממגבלות הטבע – לשנות את מגבלות הבריאה עצמה!
גם באדם קיימים שני היבטים אלה. קל יחסית ללכת בדרך הישר מלכתחילה, אבל קשה יותר לשנות הרגלים, להתגבר ולצעוד בדרך חדשה. ביציאת מצריים ובעשרת הדברות נתן הקב"ה לכל יהודי את הכוח לפרוץ את מגבלותיו ולהיחלץ מ'מצרים' – המצרים האישיים, להתגבר על כל ההפרעות וההרגלים השליליים ולשוב לדרך הישר.
חג שבועות שמח, ושנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות!!!

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,