(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

שבועות

ללמוד וללמד!


שבועות הוא זמן מתן תורתנו. ביום זה נתן לנו ה' את התורה הקדושה. עשה אותנו ע"י כך לעם הנבחר, לעם סגולה מכל העמים.מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-03-25 11:59:40
שבועות הוא זמן מתן תורתנו. ביום זה נתן לנו ה’ את התורה הקדושה. עשה אותנו ע"י כך לעם הנבחר, לעם סגולה מכל העמים. הוא הטיל עלינו את עבודת הקודש של הפצת האור האלקי בכל העולם. היהודים בלי תורה - אינם בחזקת עם. העולם בלי תורה - אינו עולם. אנו מכירים את פרצופו של עולם בלי תורה. אנו יודעים איך היה בדור המבול, דור ההפלגה ובסדום.

מדוע אדם בלי תורה אינו יכול להיות אדם? היות והאדם מורכב משני חלקים: גוף ונשמה. בין שני חלקים אלה נטושה מלחמה מתמדת, על השלטון, על ההשפעה. כי האדם הוא יצור נפלא ומוזר כאחד. השם ברא גם יצורים שמימיים, אלה כולם רוחניות, כולם שכל: הם אינם יכולים להשכיל יותר, להיתמם יותר, להטיב דרכם - או להתקלקל. הם עומדים על רמה אחת ואחידה. אלה המלאכים שבשמים. היצורים הארציים: החיות, בהמות, עופות, דגים רכו’ הם כולם יצורים חומריים. להם אין כוחות רוחניים, אין להם שכל, גם הם עומדים על רמת מדריגה אחת.

בין שני קטבים אלה, ברא השם את האדם. הוא בחלקו שמימי, רוחני ובחלקו ארצי, גשמי. החלק השמימי שבאדם הוא נשמתו, שכלו והדיבור אשר בפיו. הארצי הוא גופו. אחרי שהוא הוציא שנותיו עלי אדמות, חוזר החלק השמימי - הנשמה - השמימה, ואילו החלק הארצי שב אל העפר ממנו לוקח.

החלק השמימי שבאדם, מושכו תמיד לעסוק בדברים רוחניים (ללמוד, להבין, לדעת), בעוד החלק הארצי נוטה לעניני הגוף: אכילה, שתיה, שינה וכו’. לכן נטוש בתוך האדם מאבק מתמיד, המנוהל ע"י שני יסודות נוגדים אלה.

מדוע ברא הבורא יצור מוזר כזה, ששמו אדם? היות והוא רצה שגם החלק החומרי שבאדם, יהפוך (בעזרת החלק השמימי) לרוחני יותר, מזוכך יותר. במלים אחרות: השם ית’, רצה שהנשמה תשלוט בגוף ולא ח"ו להפך. ברם, על השכל האנושי אין לסמוך הרבה. מי לידינו יתקע, שהאדם לא ינצל את השכל שניתן לו, כדי למשוך את הגוף לדרכים עקלקלות? הנה אנו רואים לעתים קרובות אדם בעל שכל, שכל מעיינותיו נתונים לעיבוד תכניות כיצד לגנוב. או לבצע פשעים אחרים. זהו שכל עקום, מזוייף, אולם בכל זאת שכל - והגוף, על כל אבריו, סר למשמעתו של שכל פגום זה: הרגלים הולכות, העיניים רואות והידיים לוקחות...

שתי דרכים הן, איפוא, שהאדם יכול לבחור ביניהן: הדרך הטובה, אשר ההולכים בה יהיו מאושרים ויעשו גם את העולם למאושר. והדרך הרעה שכל באיה לא ישובון. לו ידע האדם איזוהי הדרך הישרה, כי גם אז היתה הברירה קשה ביותר, כי הצד החמרי מושך בכיוון הנגדי, בחפשו לעצמו "חיים קלים". ומה עוד כשהאדם בעצמו אינו יודע מה טוב ומה רע, מה צודק ומה מזוייף.

אולם השם הוא תכלית הטוב. הוא לא ברא את האדם כדי שיהיה תועה בעולם הזה כסומא בארובה. הוא נתן לנו את התורה האלקית, בה מצויינת דרך הטוב, אשר יהודי צריך ללכת בה, בבהירות יתירה.

תורה פירושה לימוד, הוראה. כי היא מלמדת את האדם כיצד להתנהג בעולם הזה, כיצד לחיות חיים טובים ומאושרים. תורתנו היא תורת חיים. התורה היא הנותנת חיים לכל היקום, בלעדיה אין העולם יכול להתקיים, כשם שגוף לא יכול לחיות בלי נשמה. אדם בלי תורה, הינו יצור מסוכן, הן בשביל עצמו והן לסביבתו כי ברשות האדם כוחות גדולים, כדברי הכתוב (משלי י"ח כ"א) "מות וחיים ביד לשון".

לכן נתן לנו השם ית’, ע"י התורה, מצוות שונות: ציצית, תפילין, מזוזה, שבת, יום-טוב, כשרות וכל יתר המצוות, אותן אנו חייבים לקיים בחיינו היומיומיים, והם הן המגינות עלינו מכל מיני סכנות. רב יוסף, האמורא הגדול, נוהג היה לומר "אי לאו האי יומא (אם לא אותו היום של שבועות - קבלת התורה) כמה יוסי איכא בשוקא? , " ז.א. שכל הגדול והיקר באו לו רק בזכות לימוד התורה. זהו לקחו של חג השבועות עבורנו. עלינו ללמוד וללמד כדי שנבחר בדרך הישרה ונהיה יהודים טובים, כראוי לנו.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,