(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

שבועות

לקראת שבועות
מאת: מערכת חב"ד AM    
2006-05-30 05:50:24
שנה זו מתייחדת בכך שחג השבועות חל בערב שבת. השייכות של חג השבועות, זמן מתן תורתנו, עם שבת- מודגשת במאמר חז"ל- "דכולי עלמא (לכל הדעות) בשבת ניתנה תורה לישראל" . מכאן שלשבת ולמתן תורה שייכות פנימית.

שבת עניינה – מנוחה. העולם מצד עצמו נברא באופן של שינוי ותנועה, ביום השבת באה מנוחה, בה נרגש בכל העולם איך שהכול נברא מה' אחד. והשלמות בעניין זה נפעלה במתן תורה- כשבנ"י קיבלו את התורה מהקב"ה (שזוהי התכלית שלשמה נברא העולם).

אז מה זה אומר לנו?

כאשר אדם אינו מרגיש את הכוונה והתכלית בחייו ("שאני נבראתי לשמש את קוני"), הוא אינו יכול להיות במנוחה והתיישבות אמיתית, כיוון ששינויי הזמן והמקום, וכל ריבוי הפרטים, ופרטי הפרטים שבחייו- גורמים אי שקט תמידי ש"שובר אותו". דווקא כאשר הוא מרגיש את המטרה- הכוונה והתכלית- הטמונה בכל הפרטים, הרי זה מביא לו מנוחה. ולא רק לו- אלא לכל העניינים שהוא פועל בעולם.

אז בקיצור שנזכה עוד לפני שבועות, לגאולה האמיתית והשלימה, עליה נאמר "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים"!

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,