(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

שבועות

שמותיו של חג השבועות


לחג השבועות, חג מתן תורה, הנחוג בו' סיון, יש שמות אחדים, המתייחסים למשמעויות השונות של החג.מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-05-15 19:41:57
לחג השבועות, חג מתן תורה, הנחוג בו’ סיון, יש שמות אחדים, המתייחסים למשמעויות השונות של החג.

השם הראשון חג השבועות רומז על כך, כי חג זה בא בתום שבעת השבועות שבהם נערכת ספירת העומר.

הימים והשבועות של ספירת העומר מקשרים בין חג הפסח, שהוא זמן חירותנו, זכר ליציאת מצרים. לבין חג השבועות, שהוא חג מתן תורה. דבר זה מדגיש את הקביעה, כי חרות אמיתית מושגת רק ע"י קבלת התורה. 

מסיבה זו נקרא חג השבועות במשנה ובתלמוד בשם "עצרת", לאמור, כי כשם ששמיני עצרת הוא הסיום והנעילה של חג הסוכות, כך חג השבועות הוא הסיום והנעילה של חג הפסח.

לשבועות יש גם מובן של שבועה. משמעותו של דבר כי בשעת מתן תורה נשבע הקב"ה כביכול, שלא יחליף את עם ישראל בעם אחר לעולם. וגם בני ישראל נשבעו כי ישמרו אמונים לה’ ותורתו.

שם נוסף לחג הוא זמן מתן תורתנו. התורה ניתנה לנו, כידוע, בו’ סיון שחל בשבת, בשנת 2448 לבריאת העולם.

חג הקציר - גם כך נקרא חג השבועות, יען כי בארץ ישראל מתחיל קציר החיטים לפני חג השבועות. מראשית התבואה היו בשבועות מביאים קרבן -   שתי חלות.

מסיבה זו נקרא החג גם חג הביכורים, על שם שתי החלות העשויות מחיטה, שאותן הקריבו בבית המקדש בחג השבועות. בתקופה שבין חג השבועות וחג הסוכות היו מביאים לירושלים ביכורי פירות האילן וכו’. 

בחג השבועות חל יום השנה לפטירתו של דוד המלך, עליו השלום. זוהי אחת הסיבות למנהג הנפוץ בקהילות רבות. לקרוא בחג השבועות את מגילת רות, שבה מוזכר סדר היוחסין של דוד המלך.

שבועות הוא גם יום השנה להסתלקותו של מייסד תנועת החסידות, רבי ישראל בעל-שם-טוב.  
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,