(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

שבועות

אילוסטרציה

"בקשה נפשית"


להתכנס ביום השבת להתוועדות חסידית מתוך אהבת ישראלמאת: מערכת חב"ד AM    
2006-05-26 13:41:09
השבת - פרשת במדבר, היא השבת של ערב ראש חודש סיון, חודש מתן תורה, בשבת זו נתכנס כולנו בבתי הכנסיות ונבקש מבורא העולם שיתן לנו חודש של חיים טובים, חודש שבו נשמע בשורות טובות, ובעיקר נבקש את התגלותו של הרבי מלך המשיח שליט"א (אם עד אז הוא עוד לא יתגלה, חס ושלום).

מעלה נוספת בשבת זו שהיא ערב ראש חודש. ולא בכדי נבחרה פרשת השבוע להיות פרשת במדבר, פרשה העוסקת בחנית בני ישראל אל מול ההר - הר סיני, וכותבים המפרשים שחנייתם לקבלת התורה הייתה מתוך אחדות גמורה "כאיש אחד בלב אחד".

ואכן גם לנו יש הזדמנות לשוב ולהתאחד, ננצל את השבת לקיום הבקשה של הרבי מלך המשיח שליט"א שאף מגדיר אותה כ"בקשה נפשית", וביום השבת בעלות המנחה (אחר הצהרים) נתכנס כולנו, אנשים נשים וטף. להתוועדות שבה נדבר אודות אהבת ישראל, וחשיבות המצווה בהבאת הגאולה.
ואכן, אין כמו מצוות אהבת ישראל, לתיקון החטא שבגינו יצאנו לגלות המרה, כמובא בתלמוד שיציאתנו לגלות הייתה עקב החסרון שהיה בזמנם באהבת ישראל, והשנאה ששררה בין היהודים היא זאת שגרמה לניצחון האויב על ירושלים.

הכינוסים צריכים להיות כמובן נפרדים, אנשים לחוד ונשים לחוד, והעיקר שמההכנות לכנוסי - התוועדויות אלו נלך כולנו תיכף ומיד לקבלת פני משיח צדקנו הרבי מליובאוויטש שיחיה לעולם ועד.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,