(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פסח

ארבעת הבנים של ההגדה


- על פי שיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח לחג הפסח-מאת: מערכת חב"ד AM    
2005-04-22 08:54:29
- על פי שיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח-

מקום מרכזי בחג הפסח תופש ליל הסדר, בו אנו קוראים את ההגדה המכילה את סיפור יציאת מצרים. במרכז תשומת הלב של ה"סדר" עומדים הילדים. ואכן, פרטי מנהגים הנהוגים בליל הסדר, נקבעו כדי להפנות את תשומת ליבם של הילדים, לסקרן אותם, כדי שישאלו שאלות. עצם ההגדה, שהיא כאמור מרכז הסדר ועצם המצווה לספר כיציאת מצרים, מבוססות על הפסוק של "והגדת לבנך". צו זה קובע את תפקידם של הורים יהודיים לספר לילדיהם את פרטי יציאת מצרים, שהיוותה הקדמה לקבלת התורה וללידת האומה הישראלית.
 
הציווי של "להגיד לבנים" על אודות יציאת מצרים חוזר בתורה ארבע פעמים, כל פעם בנוסח אחר. מכאן הבינו חז"ל, כי התורה מדברת על ארבעה סוגי בנים שונים, שהם ארבעה אבי-טיפוסים של בני אדם: אחד חכם, אחד רשע. אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול (היינו שהוא צעיר מדי, בכדי שישאל). לכל אחד מארבעה אלה חייבים להגיד ולספר, לכל אחד ברמה שלו וכשפתו שלו, על אודות יציאת מצרים. שאלה העולה מיניה וביה: מדוע בא הבן הרשע תיכף אחר החכם? הלא את הרשע היו צריכים למקם בסוף השורה, מאחר שהוא הפחות מכין הארבעה?.
 
 באבודרהם (ספר על תפילות ומנהגים שנתחבר על ידי רבי דוד אבודרהם ונקרא על שמו) מוסבר הסדר של ארבעת הבנים לפי היכולת השיכלית וכושר הקליטה הרוחנית שלהם. כי הרשע אינו טיפש (שאם לא כן היו מכנים אותו שוטה) אלא אדרבה. יש לו תפיסה טובה והוא מבין כל דבר, רק שאינו משתמש בשכלו בכיוון הנכון. הוא מסוגל לחשוב ואף להביע דעות, אולם הצרה איתו, שהוא מגיע למסקנות הלא נכונות והוא בוחר ביודעין בדרך הלא נכונה. איך שלא יהיה יש לו לרשע יותר שכל ואפשרויותיו הרוחניות גדולות יותר משל התם, שלא לדבר על זה שאינו יודע לשאול. סיבה נוספת לכך מדוע הועמד הרשע תיכף אחר החכם נעוצה בכך, שהם שני הפכים בנושא אחד וככל אורח חייהם הם כאילו זה לעומת זה. אולם שתי הסברות הנזכרות, עדיין אינן עונות בצורה מניחה את הדעת על השאלה מדוע סדר הבנים אינו משקף את חשיבותם וערכם בחיים. כי סוף סוף, שכל רב ואינטליגנציה גבוהה עדיין אינם הכול, החשוב הוא לא האינטליגנציה וההשכלה, אלא המעשים הנכונים ולא המדרש עיקר אלא המעשה חז"ל במשנה (אבות פרק ג’) משוים את ההשכלה והידע של האדם לענפי עץ. בעוד שאת המעשים הטובים הם משווים לשורשים עץ שיש לו ענפים רבים ואין לי שורשים במידה דומה, סופו שלא יוכל לעמוד ברוח סערה. כך, מה ערכם של ידע והשכלה אצל הבן הרשע ? על אף הכול הוא נשאר אחרון מבחינת ערכם וחשיבותם של הבנים.
 
ושאלה נוספת: מה בכלל עושה הבן הרשע ליד שולחן הסדר? הלא הוא דוחה את כל ה"סדר" מכל וכל ועד שמחבר ההגדה, אומר עליו כי אילו היה שם (במצרים) לא היה נגאל , אולם אנו רואים שגם לרשע מקום ליד שולחן הסדר וגם אותו אנו חייבים לשתף בשיחה ו"להגיד לו".
 
התשובה לכל השאלות הללו היא כדלקמן: התלמוד קובע (סנהדרין מ"ד) כי "ישראל - אף על פי שחטא ישראל הוא". קיים ניצוץ יהודי בנשמתו וניצוץ זה קיים לעולם. אפילו כאשר יהודי בז לתורה ומצוות בחיי היום יום, קיימת הנקודה היהודית בנשמתו והיא נמצאת כהעלם, כאילו היתה ישנה. בהזדמנות מתאימה עשוייה נקודה זו להתעורר לחיים והניצוץ יכול ליהפך ללהבה.
 
הסיבה לכך שהרשע בא מיד אחרי החכם. היא כדי להזכיר לנו שאין אנו יכולים להתנער מהאחריות ו"לרחוץ בנקיון כפינו" בכל מה ששייך לרשע, אלא אדרבה, תפקידנו הוא לעזור לו לעלות על דרך המלך לא פחות מאשר ל"בנים" האחרים. שנית, קירבתו של הרשע אל החכם מבטיחה שהמאמצים להחזרתו למוטב לא יהיו לשווא.
 
כל יהודי, מבלי להסתכל במצבו הרוחני הנוכחי, צריך להיות "מוזמן" אל שולחן הסדר, שותף בדו-שיח ונהנה מעזרה לשמור את התורה והמצוות. אולם נוי יכול לעשות זאת ? מי יכול לעזור לרשע? ברור הדבר. שלא התם ולא זה שאינו יודע לשאול. רק החכם יכול לעשות זאת, על ידי התנהגות נבונה, רצופה סבלנות ואהבה. זו הסיבה לכך, שהרשע בא מיד אחרי החכם.
 
אפשר כמובן לשאול : אם כך הדבר, מדוע התשובה התקיפה של ההגדה "אילו היה שם לא היה נגאל"? התשובה היא: ששם, במצרים, לא היה לו עדיין כל סיכוי והוא לא היה נגאל, כי עדיין לא ניתנה התורה. לפני מתן תורה יכול היה הרשע להוציא את עצמו מכלל ישראל. אולם המצב היום הוא אחר. מאז שניתנה התורה על הר סיני, לכל יהודי יש חלק בה, חלק שאף אחד לא יכול לקחת ממנו. -גם הוא עצמו אינו יכול להשתחרר מחובתו לקיים את התורה והמצוות. זוהי שותפות גורל בין היהודים לבין עצמם וביניהם לבין התורה ואין איש יכול להתיר קשר זה. לכן ישראל - אף על פי שחטא - ישראל הוא, וכל יהודי הוא אחינו, וחייבים לעזור לו בכל המוכנים, מכלי להסתכל באיזה מצב רוחני הוא נתון.
 
ארבעת הבנים של ההגדה מיצגים. כאמור, ארבעה טיפוסים של יהודים, שעלינו לשתפם בליל הסדר על כל המשתמע מכך. אולם למעשה קיים גם סוג חמישי - זה אותו הבן שאינו בכלל ליד שולחן הסדר. כנראה אין זה אשמתו, כי איש לא אמר לו כי הוא יהודי, או שהיותו יהודי פירושו. שהוא צריך להיות שונה מאחרים. גם אותו צריכים לשתף בחווית הפסח, להוציא אותו מהמצרים הפרטית שלו ולהביא אותו לסיני, כדי שיקבל את התורה.
 
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,