(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פסח

זה קרה בחודש ניסן


צרור אירועים בתולדות ישראל מחודש ניסןמאת: מערכת חב"ד AM    
2007-03-20 01:54:29
חודש ניסן הינו החודש הראשון לחדשי השנה. בחודש זה נגאלו אבותינו ממצרים ובחודש זה עתידים אנו להיגאל, בבוא הגאולה השלימה. מזלו של החודש הוא טלה, רמז לקרבן פסח. כן נמשלו היהודים לשה בין שבעים זאבים, שרק הודות להשגחה העליונה הוא מסוגל להישאר בחיים ולא ליפול טרף לשיני הטורפים .

א’ ניסן. ביום זה, בשנה השניה אחרי צאת בני ישראל ממצרים, הוקם המשכן והחלה בו עבודת הקודש.
ביום זה גם בירך אהרן הכהן את ישראל לראשונה ב"ברכת כהנים".
בו ביום נספו נדב ואביהוא, שני בני אהרן, בהקריבם אש זרה למזבח.
ראש חודש ניסן הוא "ראש השנה למלכים".

ב’ ניסן. ביום זה הקריב משה רבנו לראשונה את הפרה האדומה, אחרי הקמת המשכן יום קודם לכן.
ביום זה, בשנת ה’רנ"ב, חתמו המלך פרדיננד והמלכה איזבלה, על צו הפוקד על יהודי ספרד לעזוב את הארץ.
בו ביום (בשנת ה’שפ"ג) ניצלו יהודי קוטאיסק שבקאווקאז מעלילת דם
ביום זה (בשנת ה’תר"פ) נפטר ר’ שלום דובער שניאורסאהן זצ"ל, האדמו"ר החמישי לבית ליובאוויטש.

ג’ ניסן. יום ההילולא של ר’ יחיאל מיכל, המגיד מזלוטשוב זצ"ל.

ד’ ניסן. ביום זה נסתלק (בשנת ה’תקפ"ה) הגאון והמקובל המפורסם, ר’ חיים אבולעפיא.

ה’ ניסן. ביום זה נסתיימה סעודת אחשורוש שארכה 180 יום.

י’ ניסן. ביום זה הכינו היהודים במצרים את קרבן הפסח שהוקרב ארבעה ימים לאחר מכן.
בו ביום (בשנת ב’תפ"ז) נפטרה מרים הנביאה ונסתלקה הבאר שהיתה בזכותה .
שנה לאחר מכן, בעצם היום הזה עברו בני ישראל את הירדן בדרכם לארץ ישראל.
ביום זה (בשנת ד’תתס"ג) נפטר רבנו יצחק אלפסי (הרי"ף) בגיל 90 לחייו.

י"א ניסן. ביום זה, למחרת עברם את הירדן, מל יהושע את בני ישראל בגלגל.

באותו תאריך בשנת ה’תרס"ב נולד כבוד קדושת הרבי מנחם מענדל שניאורסאהן, האדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א.

י"ג ניסן.
ביום זה הוציא המן הרשע את הגזירה כדבר השמדת היהודים בממלכת אחשורוש.
ביום זה (בשנת ה’של"ה) נפטר בצפת רבנו יוסף קארו המחבר של "בית יוסף" והשלחן-ערוך.
לאחר 25 שנה, באותו יום נפטר בדמשק רבנו משה אלשיך.

י"ד ניסן. אור לי"ד בודקים את החמץ ולמחרת שורפים אותו.
ביום זה הקריבו קין והבל את קרבנותיהם.
ביום זה נכנסו נעמי ורות לבית לחם.
ביום זה (בשנת ד’תתצ"ה) נולד הנשר הגדול, הלא הוא רבי משה בן מיימון - הרמב"ם.
ביום זה מהדרים לאפות מצות - מצווה, אם אפשר אחרי חצות היום, שאז היו מקריבים את קרבן הפסח.

ט"ו ניסן. ביום זה נכרתה הברית, "ברית בין הבתרים", בין ה’ לאברהם אבינו.
ביום זה ביקרו המלאכים את אברהם אבינו והפכו את סדום.
ביום זה נולד כעבור שנה יצחק ביום זה קיבל יעקב את הברכות מידי אביו.
ביום זה נגלה ה’ למשה בסנה הבוער ובאותו יום (כעבור שנה) יצאו בני ישראל ממצרים.
ביום זה באה אסתר המלכה אל המלך אחשורוש להזמינו, יחד עם המן. לסעודה אשר הכינה להם.

ט"ז ניסן. ביום זה נפטר לוי בן יעקב בגיל 351 מאוחר יותר נהרגו ביום זה בניו של שאול המלך שנרצחו עדי הגבעונים וניתלו (עד י"ז מרחשון).

י"ט ניסן. ביום זה (בשנת ה’תקל"ב) נפטר רבי אהרן מקרלין, מתלמידיו של ה"מגיד".

כ’ ניסן. שנת ד’שצ"ח נפטר בגיל 59 רב האי גאון, בנו של רב שרירא גאון, אחרון גאוני בבל (פומבדיתא) שהתייחס לבית דוד.

כ"א ניסן. לאחר שהאלוקים נתגלה למשה בסנה הבוער (ראה לעיל) עמד משה בסירובו לקבל את השליחות שבעה ימים תמימים. רק כיום השביעי - כ"א ניסן - קיבל עליו את התפקיד. לתקופת השנה אמרו משה וכל ישראל שירה על הים.

כ"ב ניסן. ביום זה החל יהושע בן נון להקיף את יריחו שבע פעמים. יום זה ולמחרת (בשנת ה’תרס"ג) ידועים בהיסטוריה היהודית כימי "פוגרום קישינוב". למעלה מארבעים יהודים, ביניהם נשים וטף, נהרגו בקישינוב שברוסיה, בעקבות עלילת דם נבזה. ממשלת הצאר גילתה אדישות מוחלטת למעשה מחפיר זה.

כ"ו ניסן. ביום זה נפטר יהושע בן נון בגיל 110
ביום זה (בשנת ה’של"ט) נפטר דון יוסף הנשיא.

ל’ ניסן. בשנת ד’תתק"א נפטר רבנו יוסף אבן מיגאש תלמידו של הרי"ף כיום זה בשנת ה’תקל"ו נפטר ר’ יעקב עמדין.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,