(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פורים

מנהגי חג הפורים


מה עושים, ולמה?מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-03-05 17:29:59
"תענית אסתר" (מוקדמת)

- יום חמישי י"א באדר ה’תשס"ד  (4.3.04)
בימי המלחמה בשושן וסביבתה, צמו היהודים והרבו בתפילה, ביקשו מהבורא לבטל את הגזירה, ושיעזור להם בנצחון המערכה. לזכר הימים הקשים, קיבלו עם עצמם כל היהודים, מידי שנה בערב חג הפורים, לצום ולהתחנן לאלוקים.
מה עושים? המבוגרים מתענים ביום זה, לא טועמים מאומה ולא שותים. הצום מתחיל מתחילת היום ומסתיים בלילה לאחר צאת הכוכבים. השנה צום זה הוקדם מערב פורים מכיוון שהוא חל בשבת, ובשבת אנו לא צמים.
השנה, זמני צאת הכוכבים הם בירושלים: 6:03 תל אביב: 6:07 חיפה: 6:04 באר שבע: 6:08 ניו יורק:  6:25
ליל פורים
- מוצאי שבת קודש י"ג באדר ה’תשס"ד (6.3.04(
מקרא מגילה: לאחר תפילת ערבית, קוראים בבתי הכנסת את מגילת אסתר מתוך מגילה הכתובה על גבי קלף. חשוב להקשיב לכל מילה. נהוג להרעיש בעת הזכרת שמו של המן הרשע, כדי למחות את שמו.
יום הפורים
- יום ראשון י"ד באדר ה’תשס"ד (7.3.04)
בתפילת שחרית, קוראים שוב את מגילת אסתר.
משלוח מנות: לשם קיום המצווה על כל אחד לשלוח שני משלוחים לשני אנשים שונים (ילד לחבריו, וילדה לחברותיה), כל משלוח צריך להכיל שני סוגי מאכל. אפשר לשלוח לשכנים וחברים, אך מה יפה יהיה באם תשלחו לעולה חדש, או חבר בודד...
מתנות לאביונים: ביום שמח שכזה נחפש את העניים וניתן צדקה לפחות לשני נזקקים, כדי שגם הם ישמחו בחג. אם לא ראינו עני, נשים את הכסף בקופה ונעביר לו אז זה בהזדמנות הראשונה.
משתה ושמחה: ביום הפורים אנו עושים סעודה גדולה, ממש כמו בכל חג ושבת, וחוגגים את הניסים שעשה איתנו בורא העולמים.
שושן פורים
- יום שני ט"ו באדר ה’תשס"ד (8.3.04)
מכיוון שהיהודים שהיו בשושן הבירה קיבלו גם את יום י"ד באדר כיום נקם באויביהם והם נחו וחגגו למחרתו בט"ו באדר, נקבע שכל הערים שהיו מוקפות חומה בימי יהושע בן-נון, יחגגו את הפורים ביום ט"ו באדר. יש כמה ערים כאלו והבולטת שביניהן היא ירושלים שבה נחוג פורים, על כל מצוותיו, ביום ט"ו באדר. בשאר המקומות יום שושן פורים הוא יום שמח גם כן.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,