(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פורים

יש מנהיג לעולם!


מוגש לרגל חודש אדרמאת: מערכת חב"ד AM    
2005-03-01 17:26:58
כאשר מאזינים לסיפור המגילה, רואים על כל צעד ושעל כיצד אלוקים שמשגיח על עם ישראל דאג להעביר את רוע הגזירה.

אם נתבונן, נבחין שנס פורים הינו מיוחד, בשונה מניסים גדולים אחרים בהם הראה האלוקים את כוחו ועצם ידו, כמו ביציאת מצריים שם עברו בני ישראל בתוך הים שנבקע לשתים. או בחנוכה שנצחו המכבים את היונים למרות שהיוונים היו רבים וחזקים.

בנס פורים – הכל התרחש בצורה טבעית. ולמתבונן מהצד נדמה כאילו הכל קרה "במקרה".

נתחיל מהמשתה הגדול שעשה אחשוורוש שאז הוא הרג את ושתי המלכה. ואז, מי נבחרה למלכה? אסתר, קרובתו של מרדכי. אחר כך אנחנו קוראים כיצד שמע מרדכי שבגתן ותרש את המלך להרוג רוצים, וכשהוא גילה את זה לאחשוורוש, הוא כתב את מרדכי "מציל-המלך" בספר הזכרונות.

אחרי עליית המן, לילה אחד נדדה שנת המלך, וביקש להקריא לפניו את ספר הזכרונות, וכך נזכר במעלתו של מרדכי, בסופו של דבר בזכות זה התחילה מפלתו של המן. ובסוף הצליח מרדכי ביחד עם אסתר להעביר את רעת המן.

הכל קרה במקרה? לא! את כל המקרים האלו דאג לסדר האלוקים מראש.

כשאנו מקשיבים לקריאת המגילה רואים אנו את התמונה המלאה, וליבנו מלא שבת והודיה לריבון העולמים על הניסים שעשה לעמינו.

גם היום קורים לנו כל מיני ניסים. ניסים? כן, ממש כך. אנחנו רק צריכים להתבונן מסביב ולראות כיצד אלוקים דואג לכל אחד מאיתנו ושומר עלינו.

ועד ענין חשוב, חכמינו אומרים שאם אנחנו נכיר בניסים האלו ונודה עליהם לאלוקים זה יזרז את הגאולה הקרובה שכולנו כל כך מחכים לה.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,