(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

פורים

לוח פורים ה'תשס"ז - 2007


כל המנהגים, הזמנים. מתי עושים כל דבר ולמה...מאת: מערכת חב"ד AM    
2007-03-01 15:10:33
תענית אסתר (מוקדמת) - יום חמישי י"א באדר ה’תשס"ז (1.3.07) ביום זה מתענים: לא טועמים מאומה ולא שותים. צום זה על שם הצומות שצמו היהודים כדי לבטל את גזירת המן וכדי לנצח במלחמה. סיום הצום בלילה לאחר צאת הכוכבים. (ראה להלן). השנה צום זה הוקדם מערב פורים מכיוון שיום זה חל בשבת.
צאת הכוכבים (והצום): ירושלים: 6:01 תל אביב: 6:03 חיפה: 6:02 באר שבע: 6:03 ניו יורק: 6:15
ליל פורים - מוצאי שבת קודש י"ג באדר ה’תשס"ד (6.3.04) לאחר תפילת ערבית, קוראים בבתי הכנסת את מגילת אסתר מתוך מגילת קלף. חשוב להקשיב לכל מילה במגילה. נהוג להרעיש בעת הזכרת שמו של המן הרשע, כדי למחות את שמו. גם בבוקר פורים קוראים את המגילה.
יום הפורים - יום ראשון י"ד באדר ה’תשס"ד (7.3.04) בתפילת שחרית, קוראים שוב את מגילת אסתר.
משלוח מנות: ביום הפורים שולח איש לרעהו ואשה לרעותה משלוח-מנות. על כל "משלוח מנות" כזה להכיל לפחות שני מיני מאכל (לדוגמא: עוגיות ויין, בשר ודג).
נוהגים לשלוח לשכנים וידידים. אך היפה מכל הוא לשלוח לעולים חדשים, קשישים וגלמודים, כדי לשמח את ליבם.
מתנות לאביונים: מצוה על כל אחד ואחת לתת בפורים צדקה, לשני עניים לפחות. אם אין בנמצא עניים אפשר להסתפק בהפרשת הסכום למטרה זו, ולתיתו לעניים מיד כשיתאפשר.
משתה ושמחה: במשך יום הפורים (נהוג לעשות זאת בשעות אחה"צ) עורכים סעודה גדולה עם בשר ויין ושמחים "עד דלא ידע".
אלו הם בקצרה ארבעת המצוות של חג הפורים, לא בכדי כולם מתחילות באות מ"ם. המזכירה לנו את המילה משיח...
ממנהגי העם: הילדים נוהגים להתחפש בתחפושות שונות ומשונות, והרבה טעמים ורמזים ניתנו למנהג זה. המבוגרים מחלקים לילדים דמי - פורים.
שושן פורים - יום שני ט"ו באדר ה’תשס"ג (8.3.04) מכיוון שהיהודים שהיו בשושן הבירה קיבלו גם את יום י"ד באדר כיום נקם באויביהם והם נחו וחגגו בט"ו באדר, נקבע שכל הערים שהיו מוקפות חומה בימי יהושע בן-נון, יחגגו את הפורים ביום ט"ו באדר. יש כמה וכמה ערים כאלה והבולטת שביניהן היא ירושלים שבה נחוג פורים, על כל מצוותיו, ביום ט"ו באדר. בשאר המקומות יום שושן פורים הוא מעין אסרו-חג.

הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,