(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

חגי תשריפותחים דף חדש


להתחיל שנה ברגל ימיןמאת: מערכת חב"ד AM    
2006-09-21 04:50:04
ימי תשרי הראשונים הם עשרת ימי תשובה. ראש השנה מסמל את פתיחתם של ימי התשובה האחרונים שלפני יום כיפור, בימים אלו ניתנת הזדמנות נוספת להרבות במצוות לפני גמר החתימה. גם אלו שאינם בטוחים בעצמם יכולים להטות את כף המאזניים לכתיבה וחתימה טובה.
 
כמה סמלי הוא שהימים הראשונים של השנה מוקדשים לתשובה וקבלת החלטות טובות לשנה החדשה -  השנה שחלפה הופכת אומנם להיסטוריה, אך את הדרוש תיקון צריכים ליישב עוד לפני שמתחילים דף חדש. את השנה החדשה רוצה הקב"ה להעניק לנו ללא רבב וכתם, עם הרגשה טובה של דף חדש.
 
בין ראש השנה ליום כיפור ישנו שבוע של תשובה שנועד לתקן את ימי השבוע של השנה. יום ראשון, כנגד כל ימי הראשון של השנה, יום שני כנגד ימי שני, וכן הלאה. שבת זו שחלה בין ראש השנה ויום הכיפורים, נקראת בכל העולם: "שבת תשובה", מאחר והיא השבת שלפני יום כיפור. בשבת זו מתקנים את כל שבתות השנה, ובקהילות ישראל אף נהוג לשמוע בשבת זו דברי התעוררות כהכנה ליום הקדוש.
 
גם פרשת השבוע  "האזינו" עוסקת בדברי ההתעוררות שהשמיע משה רבינו לבני ישראל רגעים ספורים לפני שהסתלק מהעולם. כמנהיג אמיתי, הוא מכין את עמו לקראת תרחישים אפשריים של זניחת התורה והמצוות והתבוללות עם שאר העמים. בשירת האזינו מתוארים תהפוכות הנפש של העם היהודי, מהיותו נאמן לדרך התורה והמצוות, ועד לנטישתם המוחלטת.
 
התקופה בה שמר העם על אורחות חיים תקינים כפי ציווי הבורא היה, בה נזקק לחסד עליון. ליציאה מעבדות, לקריעת ים, לאוכל ומים בעיצומו של מסע מדברי ארוך. לעומת זאת כשזכה לכל טוב תמידי ושפע גשמי החל לבעוט בערכי היהדות, וכפי שאומר זאת משה: "וישמן ישורון ויבעט". בשלב זה, שעם ישראל ניתק את אחיזתו בקב"ה, בהרגשה שאינו זקוק יותר לחסדיו, באה גלות על עם ישראל, הסתר הפנים של הקב"ה לעמו, וכאן מונה משה רבינו את השלכות הגלות הקשה, ואת התעמרות אומות העולם בישראל בשנים אלו.
 
בפרשתינו אומר הקב"ה כי הגלות נועדה להזכיר לבני ישראל את הקב"ה. לגרום להם לצעוק אליו ולחדש את הקשר הרוחני ביניהם. כל מוראות הגלות הן תוצאה של הסתר פנים של הקב"ה, זמן בו חושבים אומות העולם כי ההשגחה הפרטית הוסרה מישראל. אך למעשה, הקב"ה ממשיך להביט בבניו בחמלה רבה, כואב את כאבם ומצטער על שנאלץ להעניש אותם, ומחכה לרגע בו יוכל לשוב ולחבק את בניו כשישובו אל חיקו.
 
הרמב"ן (רבי משה בן נחמן) אמר לתלמידיו כי בפרשת האזינו מרומזים כל השמות היהודיים, זאת בכדי לומר שסיבת הגלות שייכת לכל אחד מישראל, וכך גם אופן התיקון של הגלות והבאת הגאולה שייך לכל אחד על ידי הוספה פרטית בקיום התורה והמצוות.
 
רבי יוסף יצחק שניאורסון- נשיאה השישי של חסידות חב"ד - יצא בתקופתו בסיסמא: "לאלתר (מיד) לתשובה לאלתר לגאולה" - מיד כשתתבטל סיבת הגלות ועם ישראל יעשו תשובה - מיד יזכו לגאולה השלימה. שנים לאחר מכן, בישר הרבי מלך המשיח שליט"א כי עם ישראל עשה תשובה, וכעת מה שנותר הוא לקבל פני משיח צדקינו. שבת זו, מאפשרת לכל אחד באופן אישי לבדוק כיצד הוא מוכן לקבלת פני משיח צדקינו. האם המחשבה, הדיבור והמעשה שלו עולים בקנה אחד עם הרצון האלוקי, האם מבחינתו הדברים הבלתי רצויים באו על תיקונם, האם הוא פתח דף חדש?...
 
גמר חתימה טובה!
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,