(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

חגי תשרי

זכור אל תשכח
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-09-08 19:53:23
ערב ראש השנה 

בערב ראש השנה משכימים לסליחות. אין אומרים תחנון ולא תוקעים בשופר. נוהגים לערוך "התרת נדרים" אחרי התפילה.

ראש השנה 

מראש השנה ועד אחרי יום הכיפורים, אומרים ב"שמונה עשרה": "זכרנו", "מי כמוך", "המלך הקדוש", "וכתוב", "בספר חיים" (בימות חול – בעשרת ימי תשובה – גם "המלך המשפט").
שכח ולא אמר מן הפסוקים הנזכרים, אינו חייב לחזור ולומר "שמונה עשרה" מחדש, אלא אם כן שכח לומר "המלך הקדוש", שאז חוזר ואומר עוד הפעם. 

בלילה הראשון של ראש השנה, לאחר התפילה אומר איש לרעהו: "לשנה טובה תכתב ותחתם". לאשה אומרים "לשנה טובה תכתבי ותחתמי". 

בסעודת ראש השנה טובלים את פרוסת "המוציא" בדבש. בלילה הראשון של ראש השנה, אוכלים תפוח עץ מטובל בדבש, לאחר ברכת "בורא פרי העץ" אומרים: "יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה". 

בשני ימי ראש השנה תוקעים בשופר, בין קריאת התורה לתפילת מוסף. אם חל ראש השנה בימים שבת וראשון, תוקעים רק ביום השני של ראש השנה, היינו יום אחד. 

יש להקשיב היטב לברכות שלפני תקיעות השופר ("לשמוע קול שופר" ו"שהחיינו") ולענות אמן אחריהן. (ברוך הוא וברוך שמו – אין אומרים בברכות אלו) כן יש להקשיב היטב לתקיעות.
אין לשוחח בין התקיעות הראשונות ובין התקיעות שבתפילת המוסף, זאת אומרת עד גמר כל התקיעות. 

ביום הראשון של ראש השנה אחרי מנחה, הולכים למקום מים לערוך "תשליך". ואם חל היום הראשון של ראש השנה בשבת, הולכים ל"תשליך" למחרת היום. 

בראש השנה יש להיזהר זהירות יתירה מלדבר דברים בטלים. יש לנצל כל רגע של זמן, לתפילה, ללימוד ולאמירת תהילים.

צום גדליהו 

למחרת ראש השנה חל יום התענית הנקרא צום גדליהו, ואם חל בשבת מתענים למחרת.

עשרת ימי תשובה 

הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים נקראים עשרת ימי התשובה. בימים אלה אומרים "אבינו מלכנו" בשחרית ובמנחה. בשבת, בערב יום כיפור ובעש"ק במנחה אין אומרים "אבינו מלכנו".

יום כיפור 

ערב יום הכיפורים עורכים "כפרות". בערב יום הכיפורים מצווה לאכול יותר מכל יום. אם עשינו עוול לחברנו וטרם ביקשנו סליחתו, עלינו לעשות זאת בערב יום הכיפורים. בתפילת מנחה של ערב יום כיפור, אומרים בסוף ה"שמונה עשרה" על חטא. 

את הסעודה המפסקת יש לסיים מבעוד יום, ואילו הצום מסתיים למחרתו אחרי צאת הכוכבים. נערים בני 13 ונערות בנות 12, חייבים לצום את כל היום. בדבר צעירים יותר, או חולים וחלשים – יש לשאול את הרב. 

מכניסת הצום ועד צאתו, אסור להתרחץ מלבד בבוקר כשקמים, שאז נוטלים ידיים עד קשרי האצבעות. אם הידיים מלוכלכות, מותר לרחוץ את מקום הלכלוך. כן מותר לרחוץ את הידיים אחרי עשיית הצריכים. 

אסור לנעול נעליים של עור ואפילו הן עשויות מעור רק באופן חלקי. 

במוצאי יום כיפור מבדילים על הכוס. 

במוצאי יום כיפור יש לשמוח ולקוות שהשם יתברך קיבל תפילתנו וכתב וחתם אותנו לשנה טובה. 

ממחרת יום הכיפורים ועד סוף תשרי אין אומרים תחנון.

סוכות 

בכל ימי חג הסוכות אסור לאכול מחוץ לסוכה כל ארוחת קבע (ארוחה שאוכלים בה לחם או דברי מאפה אחרים, בגודל של ביצה או יותר מזה). 

בליל הראשון של סוכות (בחו"ל גם בליל השני) חייבים לאכול כזית חלה בסוכה, אפילו אין הוא רוצה לאכול כלל, או שיורד גשם ואי אפשר לחכות עד שייפסק. 

בשאר ימות החג, אם יורדים גשמים חזקים שעלולים לקלקל האוכל, פטורים מלאכול בסוכה. בכל ארוחה וארוחה שאוכל בסוכה, מברך – אחרי ברכת "המוציא" – את ברכת "לישב בסוכה". אם לא יצא מהסוכה בין ארוחה לארוחה, אין צריך לברך מחדש "לישב בסוכה". 

נשים פטורות מלאכול בסוכה. 

עד לאחר שמחת תורה אסור להשתמש בקרשי הסוכה, למטרה אחרת. 

מיום הראשון של סוכות ועד אחרי הושענא רבא, מברכים כל יום על האתרוג. בשבת אין מברכים. 

כיצד מברכים? לוקחים ביד ימין את הלולב המאוגד עם הדסים וערבות, מברכים ברכת "על נטילת לולב" (בפעם הראשונה גם "שהחיינו") ולאחר מכן נוטלים את האתרוג ביד שמאל, מקרבים אותו אל הלולב ומנענעים ביחד. 

אם אין לו אתרוג מיד בבוקר, מותר לברך כל היום בטרם יחשיך.

הושענא רבא 

היום השביעי של סוכות הוא הושענא רבא. בלילה שלפניו נעורים כל הלילה ואמרים "תיקון" ואחרי חצות הלילה אומרים את כל התהילים. בשחרית אומרים את כל "ההושענות" ולאחר מכן חובטים ב"הושענא" (מורכבת מ5 ענפי ערבות) חמש חבטות על גבי הקרקע.

שמיני עצרת – שמחת תורה 

היום השמיני של החג נקרא שמיני עצרת – שמחת תורה. (בחו"ל הם שני ימים: היום השמיני שמיני עצרית והתשיעי – שמחת תורה). ביום זה אומרים שהחיינו בקידוש. 

במוסף של שמיני עצרת (שמחת תורה) מתחילים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" – עד היום הראשון של פסח. 

בליל שמחת תורה ולמחרתו עורכים "הקפות". 

בשמחת תורה ששים ושמחים בשמחת התורה. 

בשמחת תורה עולים כולם לתורה, הילדים יחד עם המבוגרים. בו ביום מסיימים את קריאת התורה ומתחילים מחדש ב"בראשית".
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,