(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

תקופות בתולדות עם ישראל

יצחק ועקדתו
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-31 21:29:13
כשמלאו לאברהם 100 שנים נולד יצחק (14 שנה לאחר לידת ישמעאל בשנת ב’מ"ח בחג הפסח ט"ו בניסן. כשהי’ יצחק בן 37 שנים אמר ה’ לאברהם ללכת אל הר המוריה ולהעלות שם את יצחק לעולה. אברהם לא רק שעמד בנסיון ולא הרהר אחר ציווי ה’, אלא שעשה זאת בזריזות. הוא התגבר על כל העיכובים שהיו בדרכו, הגיע עם יצחק להר המוריה, בנה מזבח במקום שבו נבנה אח"כ בית המקדש, ועקד את יצחק על המזבח. ואז קרא אליו מלאך הי ואמר לו שלא לשחוט את יצחק. אברהם ראה איל נאחז בסבך והקריבו והרגיש כאילו שהוא עושה זאת ליצחק. 

לאחר העקדה הלך יצחק ללמוד בבית מדרשם של שם ועבר (ויש אומרים שהיה שנתיים בגן עדן). כשמלאו לו 40 שנה נשא את רבקה שהיתה אז בת 3 שנים (ויש אומרים בת 13). 

מסירות נפש זו של אברהם מוזכרת רבות בתפלות, ובפרט בראש השנה. יצחק נפטר בחברון בשנת ב’רכ"ח בן 180 שנה.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,