(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

מושגים שונים - לפי סדר א-ב

אשת יפת תואר
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-30 09:38:54
חיילי צבא ישראל הנלחמים נגד הגוים ואחד מהם רואה בשבי אשה שהוא חושק מאד לקחתה לאשה, התירה לו התורה לגייר אותה ולשאתה. אולם קיימים בזה מספר תנאים : אם קבלה עליה להכנס תחת כנפי השכינה יכולה היא להתגייר מיד. ואם לא קבלה, חייב להושיבה בביתו שלושים יום שם בוכה היא על עזיבת הדת שלה, מגדלת צפורניה ומגלחת את ראשה, כדי שתתגנה ותמאס עליו, ואם בכל זאת רוצה הוא לשאת אותה לאחר חדש זה עליה להתגייר ולאחר שעוברים חדשיים נוספים הוא רשאי לשאתה. אם לא רצתה להתגייר אסור לו לשאתה לאשה. ועליו לשחררה לנפשה. (קיימת מחלוקת בתלמוד ובין הראשונים אם מותרת היא לו במדה מסוימת, כבר בעת המלחמה קודם הגיור).
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,