(20, Mar, 2018)
יום שלישי פרשת צו, ד' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

חודש אלול

התרת נדרים

התרת נדרים
מאת: מערכת חב"ד AM    
2005-10-02 05:24:44
אחד מסופי התיבות הנוספים של אלול הוא הפסוק "לא יחל דברו, ככל היצא מפיו יעשה" – פסוק המבטא את החמרה באי קיום מוצא פינו. מחשש שמא נדרנו נדר כלשהו במשך השנה – ונשכח מאתנו, נוהגים בערב ראש השנה, לאחר תפלת שחרית, לערוך התרת נדרים לפני שלושה (או עשרה) אנשים. 

בזמן התלמוד קבעו חכמים על פי התורה שבשנת השמיטה, נוסף על אי-עשיית מלאכה בשדות, מתבטלים גם-כן כל החובות וזה נקרא "שמיטת כספים". כתוצאה משמיטה זו ראו הלווים שהאלה שמלווים כספים מתחמקים מלהחזיר את החוב ולכן הפסיקו להלוות. משראה זאת הלל הזקן תקן שכשעושים את התרת נדרים בערב ראש השנה של שנת שמיטה וערב ראש השנה שהיא מוצאי שנת השמיטה יוסיפו הודעה בפני האנשים (שנחשבים כבית דין) שהם יכולים לדרוש את ההלוואות גם בשנת השמיטה (עיין ב"פרוזבול").
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,