(25, Feb, 2018)
יום ראשון פרשת כי תשא, י' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

בית המקדש, כליו והעובדים בו

מערכה
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-29 11:42:44
מערכה - האש הדולקת בעצים על המזבח. מצות עשה שתהא אש יקודה על המזבח תמיד, ואף על פי שהאש ירדה מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט (אש רגילה, טבעית). המכבה את האש שעל המזבח, אפילו כיבה גחלת אחת, חייב בעונש מלקות. שלש מערכות של אש עושים בראש המזבח בכל יום : 

א. מערכה גדולה, שעליה מקריבים את הקרבנות. 

ב. מערכה קטנה, שממנה לוקחים אש במחתה להקטיר הקטורת. 

ג. מערכה שלישית, שאין עליה כלום אלא לקיים מצות הבערת האש על המזבח. 

את עצי המערכה עורכים בבקר, ומוסיפים שני גזרי עצים עם קרבן תמיד של שחר וכן עם קרבן תמיד של בין הערביים.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:57 PM
 • 5:17 PM
 • 5:16 PM
 • 5:29 PM
 • 5:23 PM
 • 5:22 PM
 • יציאה
 • 6:18 PM
 • 6:20 PM
 • 6:19 PM
 • 6:34 PM
 • 6:31 PM
 • 6:36 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,