(19, Apr, 2018)
יום חמישי פרשת אחרי מות-קדושים (בחו"ל תזריע-מצורע), ד' אייר ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

בית המקדש, כליו והעובדים בו

תאים
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-29 09:08:22
תאים - הקדש וקדש הקדשים היו מוקפים בחמישה כתלים (חוץ מהכותל שלהם עצמם וחוץ מהכותל החיצוני של ההיכל). קירות אלו יצרו חמישה חללים שהקיפו את ההיכל בצדדים דרום וצפון, ואילו במערב רק שלש קירות סיימו את ההקפה. לחללים אלו היו שלש קומות. (גובהם שהיה 40 אמות נחלק ל-2 קומות, ועוד קומה אחת תת קרקעית שנקראת : "אוטם", בעומק 6 אמות). לכן היו 15 תאים בדרום (5X3), 15 תאים בצפון ו-8 תאים במערב (כי בקומה העליונה שבמערב היו שני תאים מחוברים), סך הכל 38 תאים. 

בחלק מתאים אלו היו מניחים כלים וחפצים השייכים למקדש, בחלקם עברה ה"מסיבה" שהיא כעין מנהרה העולה בשיפוע, התחילה למטה בקצה המזרחי צפוני (מימין הכניסה לקדש), משם עלתה בשיפוע לאורך התאים הצפוניים, פנתה ועלתה שמאלה דרך התאים שבמערב, שוב שמאלה בשיפוע לאורך התאים שבדרום עד שהגיעה לפתחה של ה"עליה" שעל גג ההיכל בקצה המזרחי דרומי. (יצויין שיש שיטות שונות בענין צורת התאים ומיקומם, כאן נתבארו הדברים לפי אחת השיטות).
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • *ירושלים
 • *תל - אביב
 • *חיפה
 • *ניו יורק
 • *מונטריאול
 • *לונדון
 • כניסה
 • 6:30 PM
 • 6:51 PM
 • 6:52 PM
 • 7:21 PM
 • 7:27 PM
 • 7:45 PM
 • יציאה
 • 7:54 PM
 • 7:55 PM
 • 7:56 PM
 • 8:28 PM
 • 8:39 PM
 • 9:04 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,