(19, Mar, 2018)
יום שני פרשת צו, ג' ניסן ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

בית המקדש, כליו והעובדים בו

היכל
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-29 08:41:54
היכל - עיקרו של בית המקדש. יש בו שלשה חלקים : א. האולם, ב. הקדש, ג. קדש הקדשים. אורכו מאה אמה, רוחבו מאה וגובהו מאה. 

א. האולם - שימש כחדר כניסה אל ה"קדש", אל ה"תאים" שמסביב להיכל ואל "בית המוקד". המעבר אל הקדש היה דרך "שער ההיכל". 

ב. הקדש - אורכו 40 אמה ורוחבו 20. בו היו ה"מנורה", "מזבח הקטורת" וה"שלחן". המנורה בדרום, שלחן בצפון והמזבח באמצע. 

ג. קדש הקדשים - אורכו 20 אמה רוחבו 20 וגובהו 40. בו היה (בבית ראשון) ה"ארון" שעליו ה"כפורת" וה"כרובים". בתוך הארון שני לוחות הבריה: ולידו צנצנת ה"מן" ומטה אהרן. (ובבית שני היה הארון טמון במטמוניות עמוקות ועקלקלות מתחת בית המקדש, מקום זה הוא חלק מבית המקדש, קדש קדשים תת קרקעי). קדש הקדשים הוא המקום הקדוש ביותר בעולם, לשם היה נכנס הכהן הגדול שהוא הקדוש ביותר בעם ישראל, ביום הכיפורים היום הקדוש ביותר בשנה, ושם היה מכפר על בני ישראל.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 5:12 PM
 • 5:32 PM
 • 5:32 PM
 • 5:52 PM
 • 5:51 PM
 • 5:58 PM
 • יציאה
 • 6:33 PM
 • 6:35 PM
 • 6:35 PM
 • 6:56 PM
 • 6:59 PM
 • 7:12 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,