(24, Feb, 2018)
יום שבת פרשת תצוה, ט' ה'תשע''ח - ימות המשיח, 

בית המקדש, כליו והעובדים בו

עזרה
מאת: מערכת חב"ד AM    
2004-08-27 12:03:55
עזרה - החצר שבאמצעיתה עמד ההיכל. רוחבה 135 אמות ואורכה 187 (כ-5800 מ"ר, כולל ההיכל). העזרה כללה : 

א. "עזרת ישראל", אורכה 11 אמות ורק בשטח זה מותר לישראלים להכנס. 

ב. משם עולים ב-4 מדרגות ל"עזרת כהנים" שאף היא אורכה 11 אמות. 

ג. אחריהם היה מקומו של המזבח באורך 32 אמה (ומימינו שולחנות, עמודים וטבעות של בית המטבחיים, לצורך הקרבנות). 

ד. אחריו מקום פנוי של 22 אמות שממנו עולים ב-12 מדרגות ל"היכל", מקום זה נקרא : "בין האולם למזבח"

בשני צדדי הכניסה לעזרה בדרום ובצפון, היו בכל צד שלש לשכות ששימשו למטרות שונות וביניהן "לשכת הגזית" שבה ישבו בית הדין הגדול של 71 דיינים (עיין "סנהדרין") כל זה בחלק המזרחי של העזרה עד ההיכל. 

בחלקה האחורי הקיפה העזרה את ההיכל משלושת רוחותיו דרום, צפון ומערב. והיו לה חמישה שערים (עיין "שערי העורה"), את כל ההעזרה ריצפו באבנים יקרות.
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח - חב"ד
הרבי מליובאוויטש
מלך המשיח שליט"א


כתבו לרבי
כתוב לרבי שליט א מלך המשיח


חב"ד בעולם
חב"ד בעולם


חיפוש • עיר
 • ירושלים
 • תל - אביב
 • חיפה
 • ניו יורק
 • מונטריאול
 • לונדון
 • כניסה
 • 4:51 PM
 • 5:12 PM
 • 5:10 PM
 • 5:21 PM
 • 5:13 PM
 • 5:10 PM
 • יציאה
 • 6:13 PM
 • 6:15 PM
 • 6:14 PM
 • 6:26 PM
 • 6:22 PM
 • 6:24 PM
* הזמנים לפי שעון קיץ.

פורטל חב"ד
פסק דין - חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


Lubavitch Network
מפת האתר | הסכם משתמש | פרסם אצלנו | מי אנחנו | אודות חב"ד | צור קשר
רשת חב"ד ליובאוויטש. כל הזכויות שמורות - ©2001-2004 Lubavitch Network. All rights reserved
חב"ד.AM - מקבוצת אתרי אירגון
Lubavitch Network
,